Upućena inicijativa za dodatna sredstva za subvenciju mladima u KS koji rješavaju stambeno pitanje

Mladi u Kantonu Sarajevo koji zadovolje uslove Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja dobit će 12.000 KM. Međutim, veliki broj prijavljenih ukazuje na to da će se dosta onih koji zadovoljavaju uslove naći “ispod crte”.

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Redžo Lemezan uputio je inicijativu Vladi KS kako bi se obezbijedila dodatna sredstva tako da novac dobiju svi oni koji ispune uslove Javnog poziva.

On je podsjetio da je rješavanje stambenog pitanja jedan od najvećih problema i izazova s kojim se mladi u našem društvu suočavaju.

Vlada KS je preraspodjelom sredstava izdvojila 5,5 KM za ovu namjenu, a to je dovoljno da oko 460 mladih osoba ostvari pravo na subvenciju u iznosu od 12.000 KM,

“Iznenađujuće veliki odziv od preko 1.200 prijava ukazuje na snažnu potrebu u našoj zajednici. Očekujemo da će oko 1.000 mladih ispuniti uslove. S obzirom na ovu situaciju, podnosim inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo obezbijedi dodatna sredstva kako bismo obuhvatili sve mlade koji ispunjavaju uslove”, istakao je Lemezan.

Iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS naglašavaju da je ovo do sada najveći broj zahtjeva od 2017. godine, kada je prvi put raspisan ovaj javni poziv.

Radio AS