Ministri Kalamujić i Mesihović predstavili programe rada dva ministarstva

Ministar finansija Kantona Sarajevo Afan Kalamujić i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Adna Mesihović predstavili su danas programe rada ta dva ministarstva.

Ministar Kalamujić je naglasio da će fokus njegovog rada biti na aktivnom upravljanju dugom Kantona Sarajevo.

“Izvršit ću pregled svih projekata ispred nas i uvrstiti određene kriterije kako bi oni bili što prije spremni za realizaciju. Izvršit ću pregled svih parafiskalnih nameta u domenu Kantona, probat ćemo taj segment unaprijediti. Kroz interresornu saradnju kreirat ćemo industrijsku strategiju kako bi mogli fokusirano koristiti naše finansije”, kazao je, između ostalog, Kalamujić.

Izvršit će pregled dugovanja svih budžetskih korisnika, a radit će i na podizanju finansijske pismenosti građana Kantona Sarajevo, kako bi oni bili bolje upoznati za šta se koriste sredstva u kantonu.

Ministrica Mesihović naglašava da su definisane mjere za visoko obrazovanje, mlade i nauku, te da su ta tri dijela ministarstva nedovoljno razvijena što ostavlja dosta prostora za njihovo unaprijeđenje.

Svjedoci smo da nam je populacija mladih ljudi ugrožena, jer oni sve više napuštaju zemlju. Da bi ih zadržali svakako moramo razvijati ovaj segment nauke. Temeljnu promjenu koju moramo poduzeti je reforma Zakona o visokom obrazovanju. Formirana je radna grupa koja će raditi na sastavljanju što bolje zakonske legislative iz ove oblasti u smjeru poboljšanja uslova na univerzitetskim centrima i favorizovanja izvrsnosti – kazala je Mesihović.

Navela je i da je potrebno razmotriti problematiku koja se javlja u nekim zemljama u kojima je upitno priznavanje diploma bh. visokoškolskih ustanova, te da je potrebno uspostaviti fond za nauku.

Ministarstvo je pri kraju s izradom nacrta četverogodišnje strategije za mlade, za šta će biti potrebno izdvojiti dodatna budžetska sredstva. Mesihović se nada da će do kraja 2024. godine biti formiran savjet za mlade, te da će kroz sve programske aktivnosti oni biti konkurentni na tržištu rada.

(FENA)

Radio AS