Upućeno izvinjenje korisnicima usluga “Toplana” jer cijene grijanja još nisu snižene

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS uputilo je izvinjenje korisnicima centralnog grijanja zbog toga što cijene još nisu snižene.

Kako podsjećaju, Vlada Kantona Sarajevo na trećoj sjednici formirala je Nezavisno stručno tijelo za utvrđivanje validnosti kalkulacije i konačnog prijedloga visine cijene centralnog grijanja KJKP “Toplane Sarajevo”.

To tijelo ima zadatak da na bazi smanjenja cijene prirodnog gasa za drugi kvartal i ostalih kalkulativnih elemenata Toplana utvrdi konačan prijedlog smanjenja cijene centralnog grijanja.

Tijelo je započelo s radom odmah nakon imenovanja i u toku su aktivnosti koje trebaju rezultirati smanjenjem cijene grijanja. Istovremeno, a kao pripremu za efikasan rad Nezavisnog stručnog tijela, Toplane Sarajevo su napravile svoj izračun utjecaja smanjenja cijene gasa na cijenu usluge grijanja i dostavili ga ovom tijelu i Ministarstvu.

“Kako do danas još nije usaglašen prijedlog konačnog smanjenja cijene grijanja, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS upućuje izvinjenje svim korisnicima usluga Toplana i mole za razumijevanje”, saopćili su iz Ministarstva.

Kako naglašavaju, žele da u ovom procesu korisnici dobiju što veće smanjenje cijene, te da Neovisno stručno tijelo kroz svoju kontrolu što tačnije i preciznije obuhvati sve kalkulativne elemente utjecaja smanjenja cijene prirodnog gasa na cijenu grijanja.

“Smatramo da prostora za dodatno smanjenje cijene grijanja u odnosu na već dostavljenu kalkulaciju ima. Namjera ovog ministarstva je da svi dobiju dodatno vrijeme, te da na narednoj sjednici Vlade KS materijal, odnosno konačna cijena bude usvojen, a na zadovoljstvo Vlade, Nezavisnog stručnog tijela, Toplana i svih korisnika usluga”, navode iz resornog ministarstva.

Iz Ministarstva također obavještavaju i da je preduzeću “Sarajevogas” poništena 31 saglasnost za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno radno vrijeme, a gdje prijemne procedure nisu započete u posljednjih godinu dana.

Kako objašnjavaju, ovo poništenje svih datih saglasnosti rezultira manjim troškom za plate u KJKP “Sarajevogas” za oko jedan milion KM na godišnjem nivou, za šta ionako nisu bila osigurana finansijska sredstva.

“Ovo ministarstvo u segmentu distribucije prirodnog gasa i isporuke toplotne energije želi da kompanije posluju s određenom dobiti, a isto tako, nastojat će da se tamo gdje je moguće naprave uštede. Smatramo da je ispravan put onaj koji u konačnici ima zadovoljnog korisnika usluga i, s druge strane, kompanije koje moraju biti finansijski održive na način da šire broj korisnika usluga, a ne da ih gube”, objasnili su iz Ministarstva.

Kako zaključuju, ostaje problem nabavne cijene prirodnog gasa za Kanton Sarajevo, a Ministarstvo će i dalje raditi na rješavanju ovog problema i neće odustati od svog prvobitnog zahtjeva.

Radio AS