Uputstvo za besplatne karte za kulturne sadržaje

U želji da se mladima približe kulturni sadržaji, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS i Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo osmislili su i pokrenuli model popularizacije muzejskih i pozorišnih sadržaja.

Prema tome, maldi koji pune 18 godina imaju sedam besplatnih ulaznica za kulturne sadržaje u Narodnom pozorište, Pozorištu mladih, Sarajevskom ratnom teatru, Kamernom teatru te u Zemaljskom, Historijskom i Muzeju Sarajeva.

Muzeji se mogu posjetiti sa nekim od ličnih dokumenata na kojem je naglašen datum rođenja.

Za pozorišta je potrebna ranija rezervacija karata, što je moguće uraditi telefonskim pozivom ili lično, a način ulaska je isti.

Ako mladi odluče s društvom gledati predstave u Narodnom pozorištu Sarajevo (grupe od 15 ili više osoba), omogućena im je i radionica s glumcima nakon predstave.

Radio AS