Ured Grada Beča bio domaćin još jedne stručne radionice za uposlenike Gradske uprave Sarajeva

Uposlenici Gradske uprave Sarajeva prisustvovali su trećoj stručnoj radionici o upravljanju kvalitetom u institucijama javne uprave (CAF) u organizaciji bečkog Centra za administrativna istraživanja KDZ, saopštili su iz Ureda Grada Beča u Sarajevu.

Upravo je Ured Grada Beča u Sarajevu bio domaćin posljednje u nizu stručnih radionica o sistemu upravljanja kvalitetom u institucijama javne uprave (CAF-Common Assessment Work) održane 19.oktobra.

Zahvaljujući ovom sistemu uposleni i menadžeri procjenjuju sopstvenu organizaciju, utvrđuju svoje prednosti i potencijal za napredak, a potom primjenjuju mjere poboljšanja o kojima je bilo riječ na prošlosedmičnoj završnoj radionici.

Na drugoj radionici održanoj u septembru u sarajevskoj Vijećnici diskutovano je o rezultatima procjene kvaliteta sarajevske Gradske uprave kako bi se postigao konsenzus o njenim prednostima i nedostacima. Tehničku podršku i upravljanje uvođenjem CAF-a preuzeo je KDZ.

Projekat se finansira u saradnji sa Austrijskom razvojnom agencijom u sklopu programa BACID za jačanje administrativnih kapaciteta u Dunavskom regionu. Saradnju KDZ-a i Grada Sarajeva kroz ovaj projekat predstavio je i direktor Centra Thomas Prorok u sklopu teme “Transparentna uprava” na konferenciji Vienna Science Days u Sarajevu održane 27. i 28. septembra.

“Na današnjoj radionici definisali smo konkretne aktivnosti koje se mogu implementirati za unapređenje kvaliteta rada Gradske uprave. Nakon analize predloženih aktivnosti, vrijedni tim KDZ-a će nam dostaviti finalni izvještaj i preporuke o primjeni predloženih aktivnosti. Preporuke sadrže i jednostavnije aktivnosti koje se odmah mogu provesti, ali i one kompleksnije za koje treba duže vremena. Radujemo se efektima koje će ovaj proces imati na sve zaposlene u Gradskoj upravi, a samim tim i na građane”, izjavila je Nermina Suljević, šefica Službe za održivi razvoj Grada Sarajeva.

Finalni izvještaj o planiranim aktivnostima, kao i akcioni plan o implementaciji ovog sistema Grad Sarajevo bi mogao dobiti krajem novembra.

Grad Sarajevo imat će dvije godine da implementira 29 mjera definisanih na prošlosedmičnoj radionici, koje se tiču razvoja Gradske uprave, upravljanja ljudskim resursima, procesima, optimizacije radnih procesa ali i boljeg uključivanja građana i daljeg jačanja postojećeg partnerstva sa donositeljima odluka.

“Vrlo sam optimistična da će Grad Sarajevo uspjeti u tome”, kazala je Alexandra Schantl, uposlenica KDZ-a zadužena za gradske politike i evropsku upravu.

Mnogi evropski gradovi Beč smatraju uzorom za administrativnu organizaciju ali i za sistem upravljanja kvalitetom. Ciljanom upotrebom inovativnih tehnologija i učinkovite administrativne prakse, Beč je u mogućnosti da smanji birokratske prepreke i osigura građanima nesmetano i efikasno pružanje usluga, saopštili su iz Ureda Grada Beča u Sarajevu.

Radio AS