Uređenje i revitalizacija Parka šume Mojmilo: Počela izgradnja pješačke staze

Općina Novi Grad Sarajevo realizuje projekat uređenja i revitalizacije Parka šume Mojmilo, izletišta na brdu Mojmilo. Ovaj prirodni pojas, koji se prostire na površini od oko 11 hektara na uzvisini između gradskih naselja Dobrinja, Mojmilo, Švrakino Selo i Alipašino Polje, idealno je odredište za predah i odmor za sve one koji žele uživati u prirodi, a da pri tome ne moraju otići daleko izvan grada.

Prije nekoliko dana započeli su radovi na rekonstrukciji i proširivanju postojeće i izgradnji nove pješačke staze od podnožja brda Mojmilo do Eko-kuće na Mojmilu, dužine oko pola kilometra. Radove je danas obišao načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić sa saradnicima i predstavnicima izvođača radova, građevinske firme „Mibral“ d.o.o.

Građanima koji žele slobodno vrijeme provoditi na ovom izletištu bit će na raspolaganju lijepo uređena staza za šetnju, kao i odmorišta sa klupama za sjedenje koja će se raditi u narednom periodu. Trenutno se izvode radovi na trasiranju staze, koja će biti popločana, a vrijednost tih radova je 98.531 KM.

„Mi smo danas obišli gradilište u sklopu Parka šume Mojmilo, gdje se izvode radovi na izgradnji staze duž cijelog parka, koja je ranije bila dosta zarasla i nije bila adekvatna za šetnju. Jedan broj građana voli koristiti ovu stazu, tako da će ona sada biti pristupačnija za šetnju. Pored toga u planu je u budućnosti izgradnja rasvjete uz stazu, odmorišta kao i parkovskog mobilijara, klupa itd. Ranije zasađeno zelenilo upotpunjavat će ambijent ovog šetališta, a uz ranije izgrađeno sportsko igralište planirana je izgradnja i dječijeg igrališta. Sa ovim sadržajima naša općina dobija još jednu zelenu oazu za odmor i rekreaciju svih generacija u neposrednoj blizini naših najvećih naselja, Alipašinog Polja, Dobrinje, Olimpijskog i Švrakinog Sela i Saraj Polja“, kazao je općinski načelnik Semir Efendić. 

Nakon ovih radova, pristupit će se izgradnji još 350 metara pješačke staze u gornjem dijelu parka i rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih odmorišta uz pješačku stazu, izgradnji nadstrešnica sa klupama za odmor i rasvjetom, kao i obilježavanju biljnih vrsta u dijelu arboretuma uz pješačku stazu. U sklopu Parka šume Mojmilo nalazi se arboretum sa oko 1.000 sadnica više od stotinu vrsta brižljivo odabranih, autohtonih i specifičnih biljaka. 

Također, je planirano i proširenje Eko-kuće, sa pratećim sadržajima. Općina Novi Grad je obezbijedila projektnu dokumentaciju, te je u fazi pribavljanja neophodnih saglasnosti za ishodovanje odobrenja za građenje. Shodno projektu, predviđeno je da se nadstrešnica postojećeg objekta ustakli, kako bi se dobio prostor za korištenje tokom cijele godine i povećao kapacitet Eko-kuće, gdje će posjetioci parka imati mogućnost da se osvježe i popiju kafu.   

Radio AS