Uskoro počinje rekonstrukcija kabineta za fiziku, hemiju i biologiju u još osam osnovnih škola u KS

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo KS osiguralo je sredstva iz Budžeta za 2023. godinu u iznosu od 527.000 KM za drugu fazu rekonstrukcije kabineta za fiziku, hemiju i biologiju u osam osnovnih škola.

Ova faza uključuje osnovne škole “Fatima Gunić”, “Prva osnovna škola”, “Peta osnovna škola”, “Šesta osnovna škola”, “Zajko Delić”, “Zahid Baručija”, “Stari Ilijaš” i “Hadžići”.

Tim povodom ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović je održala sastanak s direktoricama i direktorima ovih škola, koje uskoro kreću u proceduru nabavke i radova.

Pored sredstava koja su osigurana za rekonstrukciju, Ministarstvo također sprovodi postupak nabavke opreme za kabinete fizike, hemije i biologije u 25 osnovnih škola. Vrijednost ove nabavke iznosi 4.000.000 KM, a proces nabavke je takođe u toku.

“Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS ima za cilj poboljšanje uslova učenja i podučavanja u oblastima fizike, hemije i biologije u osnovnim školama. Očekuje se da će ova inicijativa pružiti učenicima modernu i dobro opremljenu radnu okolinu koja će im omogućiti da steknu praktična znanja i vještine u tim naukama”, istakla je ministrica Hota-Muminović.

Radio AS