Uskoro potpuno novi izgled parka Jezero na Betaniji

Radnici građevinske firme „Mibral“ intenzivno izvode radove na uređenju Gradskog parka Jezero na Betaniji koji predstavlja jednu od najvećih zelenih oaza u Sarajevu.

Realizacija ovog velikog investicionog projekta započela je 30. juna ove godine. Sam lokalitet parka nalazi se svega petnaestak minuta od centra grada, na padini ispod gradskog porodilišta i jedan je od najvećih parkova u Sarajevu. Park se prostire na površini od oko sedam hektara, a mnoge Sarajlije se u ovoj zelenoj oazi rado rekreiraju i provode svoje slobodno vrijeme.

Cijeneći značaj parka koji koristi veliki broj posjetitelja Općina Centar je pokrenula proceduru kako bi se park uredio i upotpunio novim sadržajima, te stanovnicima ove lokalne zajednice ali i grada Sarajeva obezbijedio uređen park u kojem se mogu opustiti u zelenilu, upražnjavati fizičke aktivnosti, a najmlađi uživati u igri na dječijim igralištima.

Nakon provedene tenderske procedure za izvođača radova odabran je konzorcij firmi “Mibral” d.o.o. Sarajevo i “Flex Invest” d.o.o. Sarajevo, a nadzorni organ je firma “Energoinvest” d.d. Sarajevo. Za izvođenje radova u budžetu Općine Centar obezbijeđeno je 896.973,25 KM.

Kako je planirano projektom na ovoj lokaciji biće uređeno pet dječijih igrališta sa novim mobilijarom za bezbrižnu igru djece.

Također predviđeno je uređenje sedam novih rekreativnih zona sa novim spravama za vježbanje i rekreaciju. Projektom je planirana i izgradnja potpuno nove staze za rolanje te izgradnja zip line-a. U okviru radova biće izvršena i rekonstrukcija javne rasvjete što podrazumijeva ugradnju 18 visokih rasvjetnih tijela, te 74 niskih rasvjetnih tijela u parku.

Planirana je i izgradnja dva nova platoa za postavljanje ljetnih bašti, kao i sanacija kanala za odvodnju površinskih voda. Osim navedenog biće postavljene nove kante za otpatke i parkovske klupa. Na kraju radova planirano je postavljanje sedam mapa za lakšu orijentaciju posjetitelja parka.

“Trenutno su u toku radovi na izgradnji dva dječija igrališta, od ukupno pet koliko je planirano. Radimo iskope i ugradnju betonskih ivičnjaka na prvom igralištu, a na drugom armirano-betonske radove na izradi potpornog zida nakon čega ćemo krenuti u fazu nasipanja podloge i izgradnje igrališta. U narednom periodu uz šetnicu koja se prostire duž čitavog parka radit ćemo na demontaži postojećih klupa i korpi za otpatke i izgradnji novih, kao i tabli za lakšu orijentaciju. Ubrzo ćemo krenuti i sa radovima na postavljanju nove rasvjete u parku tako da će cjelokupan park, sva igrališta i rekreativne zone biti osvijetljeni. Nadam se da će nas vrijeme poslužiti i da ćemo u ugovorenom roku završiti sve preuzete obaveze”, pojasnio je Jasmin Daut, šef gradilišta građevinske firme “Mibral”.

Radio AS