Uspješna saradnja Ambasade Rumunije i Univerziteta u Sarajevu

Završna faza projekta “Adaptacija i opremanje sale Senata i svečane sale Univerziteta u Sarajevu za potrebe Biblioteke Rektorata i prezentacije naučno-istraživačkog i umjetničkog rada Univerziteta u Sarajevu” bila je povod sastanku koji je danas održan na Univerzitetu u Sarajevu kojim je obilježena intenzivna saradnja između Univerziteta u Sarajevu i Ambasade Rumunije u Bosni i Hercegovini. 

Ambasador Rumunije u BiH Anton Pacuretu susreo se s rektorom Univerziteta u Sarajevu Rifatom Škrijeljom, u prisustvu Nadine Grebović-Lendo, direktorice Biblioteke Univerziteta u Sarajevu, i Miroslava Živanović, šefa Kabineta rektora.

Ovaj projekat podrške Biblioteci Rektorata i prezentacije naučno-istraživačkog i umjetničkog rada je od izuzetnog značaja za Univerzitet i biće praktičan doprinos stvaranju optimalnih uvjeta za napredak akademske i umjetničke zajednice Univerziteta u Sarajevu.

Završetak ovog projekta ujedno je i najava narednog projekta koji će biti realiziran do kraja 2023. godine i kojim će se obezbijediti sistem za ozvučenje i snimanje za potrebe Senata i drugih tijela Univerziteta u Sarajevu, čime će se dodatno unaprijediti komunikacija i organizacija ključnih događaja i procesa na Univerzitetu u Sarajevu. Za oba projekta sredstva je donirala Vlada Rumunije, putem Rumunske agencije za međunarodnu razvojnu suradnju (RoAid) i uz koordinaciju Ambasade Rumunije u BiH.

“Uzbuđeni smo što smo bili u mogućnosti podržati ovaj značajan projekat, posebno imajući u vidu da finansiranje obrazovnih sistema uvijek predstavlja izazov”, istakao je ambasador Pacuretu.

Rektor Škrijelj je srdačno zahvalio ambasadoru, Ambasadi Rumunije i Rumuniji na pruženoj podršci. Naglasio je da su ovo funkcionalno jako bitni projekti za unapređenje akademske infrastrukture i kvaliteta obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu. Također, izrazio je otvorenost za sve oblike saradnje sa Ambasadom.

Osim pomenutih projekata, Ambasada Rumunije je pružila podršku i Odsjeku za romanistiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. S obzirom na to da je Rumunija aktivni član pokreta Frankofonije, finansijski su podržali Katedru za francuski jezik i književnost, omogućivši kupovinu knjiga, udžbenika i naučnih radova za njihovu biblioteku.

U toku susreta je razgovarano o jačanju veza putem različitih modela akademske i kulturne saradnje, te intenziviranju saradnje između Univerziteta u Sarajevu i univerzitetā u Rumuniji. Razmijenjene su ideje o mogućim područjima saradnje, razmjeni studenata i nastavnika, te mogućnostima izučavanja rumunskog jezika i kulture na Univerzitetu u Sarajevu.

Ova saradnja između Univerziteta u Sarajevu i Ambasade Rumunije u BiH predstavlja sjajan primjer međunarodne akademske saradnje i prijateljstva, te pokazuje važnost ulaganja u obrazovanje i kulturu. I Univerzitet u Sarajevu i Ambasada Rumunije u BiH su uvjereni da će ova saradnja donijeti brojne pozitivne promjene i koristi za studente, nastavnike i cjelokupnu akademsku zajednicu, saopšteno je iz UNSA.

Radio AS