Usvojena izmjena odluke o dodjeli i prodaji stanova kojim raspolaže Općina Stari Grad

Na danas održanoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli i prodaji stanova kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo.

Naime, na inicijativu šefa kluba vijećnika Naroda i Pravde u Općinskom vijeću, Emira Biće postojeća odluka je usklađena sa Zakonom o lokalnoj samoupravi Federacije Bosne i Hercegovine, posebno u dijelu koji se odnosi na nadležnosti Općinskog vijeća.

“Važećom odlukom izostavljena je nadležnost vijeća, kako je to zakonom predviđeno, konkretno je u potpunosti zanemarena odredba na osnovu koje općinsko vijeće donosi odluku o prijenosu prava, odnosno prodaju stanova. Također odredbe koje se odnose na samo bodovanje uposlenika općine koji apliciraju za stan, su u najmanju ruku diskriminatorne, jer se kreirala situacija gdje načelnik kao nadređeni ima obavezu da ocijeni rad svojih pomoćnika, koji sa visokim ocjenama apliciraju za dodjelu stana te u startu imaju prednost u odnosu na bilo koju drugu kategoriju, uključujući akademsko zvanje, rješavanje stambenog pitanja, starost podnosioca zahtjeva i slično. Današnje usvajanje ove odluke, samo je jedan u nizu koraka kojima se Općina Stari Grad vraća građanima”, izjavio je ovom prilikom inicijator izmjene ove Odluke, vijećnik Emir Bićo.

Izmjenom ove odluke stekli su se uslovi za vraćanje povjerenja građana u instituciju Općine Stari Grad te realizaciju prava građana na jednakim osnovama.

Na sjednici je Općinsko vijeće usvojilo i zaključak vijećnice Almedine Zukorlić Pašalić o dopuni Pravilnika o stipendiranju nadarenih učenika i studenata koji će obuhvatiti dodjelu novčanih nagrada najboljim učenicima/ama osnovnih škola u iznosu od 200 KM, najboljim učenicima-ama srednjih škola 300 KM kao i dobitnicima/ama priznanja “Zlatna značka” u iznosu od 500 KM.

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo je usvojilo i inicijativu vijećnice Zukorlić Pašalić o bratimljenju između Općine Stari Grad i općine Alanya.

Radio AS