Uspješno presađena stabla u Gradski park Betanija

U okviru pripremnih radova na rekonstrukciji šetališta „Pješačka zona – Sarajevski ćilim“, kojeg izvodi Građevinska firma „ITC“ d.o.o. Zenica, danas je uspješno okončano presađivanje pet stabala sa ovog lokaliteta u Gradski park „Betanija“.

Služba za prostorno uređenje i investicije Općine Centar Sarajevo, kao nosilac ovog projekta, angažovala je eksperte sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu za izradu potrebnog elaborata presađivanja i ocjene stanje stabala. Profesori sa pomenutog fakulteta su također bili i nadzor tokom današnje akcije presađivanja koju je obavila firma „ITC“ d.o.o. Zenica.

Na Gradskom parku Betanija stabla su presađena pod uslovima i na način kako je to predvidio pomenuti elaborat. Period godine se poklopio sa idealnim vremenom za ovakvu vrstu aktivnosti, jer kako je navedeno presađivanje stabala se radi u jesen, tokom zime i u proljeće, dakle za vrijeme mirovanja vegetacije. Najveći uspjeh postiže se jesenskim i zimskim presađivanjem, jer se stablima ne narušava vitalnost, budući da su u stanju fiziološkog mirovanja.

Kako je javnost upoznata pomenuti radovi na rekonstrukciji šetališta „Pješačka zona – Sarajevski ćilim“, od Ulice Trampina do Ulice Koševo, započeli su nakon što je Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdalo pravosnažnu građevinsku dozvolu.

Radio AS