Usvojen budžet Kantona Sarajevo u iznosu od 1,2 milijarde KM

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Budžet KS za 2022. godinu u iznosu od 1.220.787.840 KM.

U odnosu na Nacrt, konačni iznos Budžeta, kako je to istakao ministar finansija KS Davor Čičić, povećan je za 119,4 miliona KM, usljed povećanja prihoda od indirektnih poreza za 71,7 miliona KM, povećanja od poreza na dohodak za 25,4 miliona KM, te 22,2 miliona KM na ime povećanja ukupnih kreditnih sredstava.

Donošenju ovog Budžeta prethodila je i široka javna rasprava u kojoj je 59 subjekata iz različitih segmenata javnog sektora u KS, kroz svoje prijedloge i sugestije, uzelo učešće u njegovom kreiranju.

Budžet čine prihodi od poreza na dobit preduzeća u iznosu od 126,4 miliona KM, zatim prihodi od poreza na dohodak od 209,2 miliona KM, te prihodi od indirektnih poreza u iznosu od 579,2 miliona KM, a što ukupno čini, 914,8 miliona KM. Uz ova sredstva, izvor finansiranja Budžeta predstavljaju i namjenska sredstva, vlastiti prihodi, zatim donacije, transferi drugih nivoa vlasti, kao i krediti.

Plaće i naknade zaposlenih u obrazovanju, policiji, kulturi, socijalnoj zaštiti i upravi, čine najveći dio rashoda Budžeta, slijede različiti doprinosi, izdaci za materijale i usluge kao i tekući transferi. Po strukturi rashoda po resorima, najveći njihov dio čine troškovi Ministarstva odgoja i obrazovanja sa 21 posto, 15,23 posto rashoda se nalazi u Ministarstvu nauke, visokog obrazovanja i mladih, dok se 10,52 posto rashoda Budžeta nalazi u Ministarstvu unutrašnjih poslova KS.

Gledajući po resorima, za Ministarstvo pravde i uprave zajedno sa pravosudnim institucijama, Pravobranilaštvom KS i Zavodom za pružanje besplatne pravne pomoći KS osigurano je 42,7 miliona KM.

Ministarstvo za boračka pitanja ove godine je dobilo svoj rekordni budžet od 47,5 miliona KM. Za kupovinu stanova boračkoj populaciji biće kroz kredit obezbijeđeno 12 miliona KM što će, kako je to naglasio ministar Čičić, biti dovoljno da se u ovoj godini ovaj projekt, nakon više godina, dovede do kraja.

Budžetska pozicija Ministarstva saobraćaja KS za ovu godinu iznosi 111,7 miliona KM koja će biti povećana razgraničenim sredstvima iz prošle godine.Najviše sredstava, 49 miliona KM biće utrošeno za unapređenje javnog prijevoza.

Svoj rekordan budžet imat će i Ministarstva unutrašnjih poslova KS u iznosu od 128,4 miliona KM. Najviše sredstava nalazi se na pozicijama nabavke opreme za Upravu policije od gotovo 23 miliona KM, a za nabavku helikoptera za potrebe MUP KS-a izdvojit će 17 miliona.

Za resor privrede u budžetu KS predviđen je iznos od 62,7 miliona KM, što podrazumijeva najveća izdvajanja do sada za poticaj razvoja male privrede, tj. mikro, mala i srednja preduzeća, podršku mladima za pokretanje start-up firmi, očuvanje starih i tradicionalnih zanata, poticaje poljoprivrednoj proizvodnji, unapređenje preduzetničke infrastrukture u poslovnim/industrijskim zonama u KS, uspostavljanje industrijske/poslovne zone u nadležnosti Vlade KS i drugo. Također, predviđena su i najveća izdvajanja u postojeću i novu infrastrukturu na Bjelašnici i Igmanu, a samim tim i unapređenje zimske i ljetne turističke ponude u Kantonu.

Najviše sredstava u Ministarstvu finansija odnosi se na izdatke za servisiranje duga.

“Ove godine nam na naplatu dolaze trogodišnje i petogodišnje obveznice u iznosu od 16,3 miliona, što je planirano na razdjelu ovog ministarstva”, pojašnjava ministar Čičić.

On je istakao da se, nakon što je iz prošlogodišnjeg Budžeta isplaćeno 9,5 miliona KM po osnovu presuda iz radnog odnosa uposlenih u javnom sektoru, taj proces nastavlja i ove godine za što je planirano u ovom Budžetu 11 miliona KM.

“Vlada KS je usvojila Akcioni plan koji predviđa da se u narednih maksimalno pet godina, sukcesivno isplate sredstva po osnovu svih presuda uposlenika u javnom sektoru, čime bi stavili tačku na procese koji su proteklih godina značajno opterećivali naše račune”, poručio je ministar Čičić.

Pozicija Ministarstva zdravstva KS ove godine u Budžetu iznosi 16,5 miliona KM i predviđena je za obezbjeđenje proširenih prava boraca i RVI, za unapređenje zdravlja stanovništva, za provođenje preventivnih skrining programa, kao i za kapitalne projekte obnove zdravstvenih objekata u KS.

Najvećim sredstvima Budžeta od 257,4 miliona KM upravlja Ministarstvo odgoja i obrazovanja, čime se finansiraju tekući transferi organizacijama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, opremanje školskih kapaciteta, kao i njihova rekonstrukcija i izgradnja.

U Ministarstvu nauke, visokog obrazovanja i mladih ove godine je predviđeno 176,3 miliona KM za Univerzitet u Sarajevu, a skoro sa četiri miliona KM podržat će se naučno-istraživački i umjetničko-istraživački radovi u našem Kantonu.

I Ministarstvo kulture i sporta bilježi rast sredstava u odnosu na prethodne godine koji sada iznosi 37,2 miliona KM. Najveći dio sredstava biće usmjerena za neprofitne organizacije kulture i sporta, kao i za kapitalne transfere Gradu i općinama KS.

Značajan rast je vidljiv i na razdjelu Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, čiji Budžet iznosi 118,2 miliona KM. Za zaštitu porodica za djecom obezbijeđeno je 55,6 miliona KM, za sve vidove socijalne zaštite 16,7 miliona KM, te 15,3 miliona KM za zaštitu civilnih žrtava rata. Na razdjelu ovog ministarstva planirana je i isplata mjesečnih naknada za porodilje u KS u visini prosječne plate u Federaciji, što trenutno iznosi nešto manje od 1.000 KM.

Za komunalnu privredu, infrastrukturu, prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša planirano je 65,8 miliona KM koja će se povećati sa neutrošenim sredstva iz prošle godine. Najviše novca ide za zajedničku komunalnu potrošnju u iznosu od 19,4 milion KM, a 4,7 milion KM usmjerit će se za rekonstrukciju vodovodne mreže.

Kada je riječ o ukupnom broju uposlenih koji primaju platu iz Budžeta KS, u ovoj godini planirano je zapošljavanje je novih 199 policajca u Upravi policije MUP-a KS, 71 radnika u JU Djeca Sarajeva, 22 radnika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite, 12 novih radnika u JU Institut ta razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, 12 novouposlenih u Zavodu za planiranje, 16 u MUP-u KS, 14 u ustanovama kulture i 10 radnika u Kantonalnom centru za socijalni rad.

I pored ovih 356 odobrenih novih upošljavanja u ovoj godini, ukupni broj uposlenih u javnom sektoru se neće povećati u odnosu na decembar prošle godine zbog prirodnog smanjenja broja uposlenih (penzionisanje, odlazak na drugo radno mjesto i sl.), kao i zbog odgovornog odnosa Vlade KS u politici zapošljavanja i upravljanju ljudskim resursima u javnom sektoru.

Radio AS