Usvojen program raspodjele sredstava za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u poslovnim zonama KS

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj redovnoj sjednici usvojila Odluku o usvajanju Programa raspodjele finansijskih sredstava za infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u poslovnim zonama Kantona Sarajevo za 2022. godinu, što je preduslov za potpisivanje sporazuma s općinama za realizaciju projekata prijavljenih Ministarstvu privrede KS za tekuću godinu.

Ministar privrede Adana Delić podsjetio je da Kanton Sarajevo, s ciljem poboljšanja i unapređenja ukupnog poslovnog ambijenta i otvaranja mogućnosti za nova ulaganja i nova radna mjesta, kontinuirano sufinansira projekte općina koje one realizuju u industrijsko – poslovnim zonama.

Naveo je i da prema najnovijim istraživanjima proces prikupljanja potrebne dokumentacije za infrastrukturno uređenje, kao i rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u poslovno – industrijskim zonama spada u red najistaknutijih prepreka na koje nailaze investitori koji žele ulagati u poslovne zone na području Kantona Sarajevo.

„Kako bismo olakšali ulazak novih investicija u Kanton Sarajevo mi u kontinuitetu sufinansiramo projekte općina koji se odnose na rješavaju imovinsko – pravnih odnosa, te infrastrukturnu pripremu poslovne zone što, između ostalog, podrazumijeva izgradnju neophodne infrastrukture kao što su saobraćajna i vodovodna mreža, kišne i fekalne kanalizacije, gasne mreže i elektroinstalacija, te izgradnju drugih infrastrukturnih objekata neophodnih za poslovanje u poslovno – industrijskim zonama“, pojasnio je ministar Delić.

U Budžetu KS za 2022. godinu planirano je 6,5 miliona KM za infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u poslovnim zonama Kantona Sarajevo, kako je kazao ministar, očekuje se da će po usvajanju Završnog računa Kantona Sarajevo za 2022. godinu Vlada KS donijeti odluku kojom će za ovu namjenu Ministarstvu privrede KS biti na raspolaganju dodatna sredstva u iznosu od 1.231.899,49 KM iz razgraničenja iz 2021. godine.

„Program raspodjele finansijskih sredstava za infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u poslovnim zonama Kantona Sarajevo za 2022. godinu predviđa projekte općina Hadžići, Vogošća, Centar Sarajevo i Novi Grad Sarajevo ukupne vrijednosti 2.266.459,00 KM. Gore navedeni projekti su spremni za sufinansiranje od strane Ministarstva privrede KS, te bi bilo neopravdano dalje odlagati sufinansiranje ovih projekata, odnosno čekati da se drugi projekti pripreme do faze u kojoj se trenutno nalaze predmetni projekti općina Hadžići, Vogošća, Centar i Novi Grad Sarajevo. Međutim, čim projekti drugih općina sa područja Kantona Sarajevo budu spremni, odnosno kada budu spremni i drugi projekti navedenih općina, Ministarstvo privrede KS će predložiti izmjene i dopune ovog Programa, kako bi se i ti projekti sufinansirali kroz sredstva iz Budžeta namijenjena za infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u poslovnim zonama Kantona Sarajevo“, poručio je ministar Delić.

Radio AS