U KS se ukidaju covid ambulante i trijaže, zdravstvo se vraća u normalni režim rada

Vlada Kantona Sarajevo prihvatila je danas prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS i donijela zaključak kojim se, usljed povoljne epidemiološke situacije, rad javnih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo vraća u tzv. normalni režim rada.

Novim mjerama se ukidaju trijažni punktovi, kao i Covid ambulante, redukuju se drive-in punktovi za uzimanje briseva, od kojih u funkciji ostaje drive-in punkt Vrbanja.

Ministarstvo zdravstva KS obavijestit će sve javne ustanove o sadržaju ovog zaključka, kojim se preciznije definiraju njihove obaveze u daljem radu, u kontekstu novonastale epidemiološke situacije.

Vlada je danas je usvojila i nekoliko odluka o izdvajanju sredstva u ukupnom iznosu 4.610.000 KM za projekte rekonstrukcije i sancije objekata, kao i prateće infrastrukture javnih zdravstvenih ustanova, te nabavke medicinske i druge neophodne opreme.

Sredstva u iznosu od 650.000 KM odobrena su za projekt rekonstrukcije objekata kogeneracijskog postrojenja u Centru za upravljanje medicinskim otpadom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, radi unapređenja kvaliteta okolišnih komponenti, te uspostavljanja integralnog sistema upravljanja otpadom, kao i za sanaciju trafostanice “Stara hirurgija”.

Za projekte sanacije fasada, te ugradnje termofasada u Općoj bolnici “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, zamjenu zastarjelog sistema ventilacije i klimatizacije, kao i nabavku opreme za održavanje higijene, pripremu i distribuciju hrane u ovoj bolnici namijenjeno je 2.940.000 KM.

Vlada je izdvojila 220.000 KM za nabavku kardiomobila sa medicinskom opremom, za potrebe JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć, a koji je od velikog značaja u pružanju hitne, stručne i organizovane medicinske pomoći naglo oboljelim i teško povrijeđenim osobama.

Novčana sredstva u iznosu od 655.000 KM bit će usmjerena u nabavku uređaja za protočnu citometriju, kao i posebno važnog uređaja za testiranje krvi na bolesti koje se prenose putem krvi, metodom “Single nucleic acid testing”. Primjenom ove metode znatno se smanjuje razdoblje detekcije virusa u periodu inkubacije, te se na vrijeme može detektovati infektivni davalac krvi, pojašnjeno je.

Osigurano je i 145.000 KM za nabavku neophodne medicinske opreme u JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS, u organizacionim jedinicama stomatološke i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, te biohemijskog laboratorija.

Radio AS