Usvojena Odluka o privremenom finansiranju Kantona Sarajevo za prvi kvartal naredne godine

Na današnjoj 47. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zastupnici su usvojili Odluku o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2022. godine.

“Članovima 35. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da ukoliko Skupština ne donese budžet prije početka fiskalne godine privremeno se, na osnovu odluke o privremenom finansiranju, nastavlja finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta. Odluku o privremenom finansiranju donosi Skupština. Privremeno finansiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine. Privremeno finansiranje obavlja se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu”, obrazložio je ministar finansija Davor Čičić.

Nakon isteka privremenog finansiranja u tom periodu ostvareni prihodi i primici, te izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u budžet tekuće godine.

Budžet se mora donijeti najkasnije do 31. marta naredne godine.

Ukoliko se budžet ne donese do 31. marta, nakon toga neće se izvršavati rashodi u bilo koju svrhu, osim otplate duga sve dok se budžet ne donese.

Zastupnici su donijeli i odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i JU “Služba za zapošljavanje KS” za prvi kvartal naredne godine.

Radio AS