Od 1. januara najavljena veća cijena gasa za potrošače u Kantonu Sarajevo

Od 1. januara 2022. godine najavljeno je povećanje nabavne cijene prirodnog gasa za distributivne kompanije u Federaciji BiH za 14,95 % u odnosu na važeću cijenu.

Iz Sarajevogasa je saopćeno da je o izvijesnom povećanju cijene prirodnog gasa Uprava KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo obavještena je jučer (27.12.2021. godine), tokom sastanka sa predstavnicima kompanije Energoinvest d.d Sarajevo.

“Podsjećamo da je nabavna cijena prirodnog gasa od 01.11.2021.godine veća za 23,5%, u odnosu na oktobarsku, što potrošači u Kantonu Sarajevo nisu osjetili zahvaljujući naporima Vlade Kantona Sarajevo, koja je osigurala sredstva za subvencioniranje dijela cijene prirodnog gasa do kraja tekuće godine. Sa najavljenim novim poskupljenjem i u slučaju da se ne nastavi sa subvencioniranjem dijela cijene prirodnog gasa, potrošači u Kantonu Sarajevo bi prirodni gas od 01.01.2022. godine mogli plaćati i za 40% više”, naveli su.

Kako bi se djelimično ublažio finansijski pritisak na potrošače u Kantonu, Uprava KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo je predložila Vladi Kantona Sarajevo da razmotri mogućnost nastavka subvencioniranja dijela cijene prirodnog gasa i u narednoj godini, a u skladu sa finansijskim mogućnostima.

“Predstavnici Energoinvesta su putem e-maila obavjestili Upravu Sarajevogasa da ne mogu garantovati dnevne isporuke prirodnog gasa preko 1,2 miliona Sm3 za prvi kvartal 2022. godine za sve svoje kupce, što prema historiji potrošnje u zimskim mjesecima nije dovoljno za uredno snabdijevanje svih potrošača u Kantonu Sarajevo. U slučaju da se ne obezbijede dodatne količine prirodnog gasa tokom ekstremno hladnih dana, KJKP Sarajevogas neće biti u mogućnosti da snabdijeva svoje velike potrošače, uključujući i KJKP Toplane-Sarajevo o čemu je obavještena Uprava ovog preduzeća. Također, o ovim problemima upoznata je Vlada Kantona Sarajevo”, naveli su.

Iz Sarajevogasa za kraj kažu kako se nadaju da će svi nadležni subjekti u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo uspjeti prevazići sve izazove koji nam predstoje do kraja sezone grijanja, a za dobrobit svih potrošača.

Radio AS