Usvojena Odluka o zaštiti vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice

Na danas održanoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo usvojena je odluka o izmjeni i dopuni Odlukeo zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice.

Ovu incijativu ka resornom ministarstvu uputili su vijećnici Naroda i Pravde u općinskom vijeću Stari Grad u augustu 2021.godine.

Nakon niza aktivnosti, u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, stvoreni su uslovi da se navedena odluka nađe pred zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo.

Usvajanjem ove odluke stvoreni su preduslovi za legalizaciju oko pet stotina individualnih objekata u MZ Mošćanica, čija legalizacija do sada nije bila moguća zbog prethodne Odluke koja je donesena 1997.godine.

“Izražavam veliku zahvalnost zastupnicama i zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo koji su prepoznali značaj izmjene ove odluke. Aktivno se bavim ovom problematikom kroz savjet MZ Mošćanica od 2011.godine, te su već tada bili evidentni problemi građana koji žive na ovom području, a koji su posljedica Odluke iz 1997.godine, njenom izmjenom otvoren je put ka priključenju individualnih objekata na kanalizacionu mrežu, po trenutno važećoj regulativi u EU, te se na taj način zaštitio otvoreni vodotok Mošćanice i njeno dalje ulijevanje u Miljacku. Težina današnje izmjene odluke je veća, time što će se na ovaj način konačno riješiti problem legalizacije stambenih objekata koji se nalaze na ovom području”, kazao je Emir Bićo, šef Kluba Naroda i pravde u OV Stari grad.

Imajući u vidu da su se protekom vremena brojne okolnosti promijenile, te da navedenom odlukom definisano postojanje vodozaštitne zone za otvoreni vodotok, te da se u posljednje dvije decenije zagađenost navednog vodotoka povećala, veliki je značaj izmjene i dopune ove Odluke, jer je time obezbjeđen zakonski osnov za rješavanje legalizacije objekata donjeg toka rijeke Mošćanice.

Također, važno je naglasiti da se zona šireg područja rijeke Mošćanice redefinira i ostaje pod zaštitom, čime se ne ugrožava biodiverzitet ovog područja.

(Klix.ba)

Radio AS