Usvojena Strategija i Akcioni plan za borbu protiv korupcije KS 2022-2023. godina

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je danas Strategiju za borbu protiv korupcije KS i Akcioni plan za provedbu strategije za borbu protiv korupcije za period 2022-2023. godina. Izradio ih je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, u saradnji sa Ministarstvom pravde i uprave KS.

Strategija sadrži nekoliko stubova, a šef Ureda Erduan Kafedžić izdvojio je stub transparentnosti, kao i jačanja integriteta institucija Kantona.

Naglasio je da je donošenjem ove strategije, usvajanjem Nacrta Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo,  izmjena i dopuna Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u KS, kao i brojnih drugih akata u oblasti borbe protiv korupcije, Kanton Sarajevo ne samo lider na polju ovih procesa  u BiH, već postavlja i nove standarde.

„Krećemo sa jačanjem integriteta institucija po novom konceptu.  U saradnji sa OSCE-om i Američkom ambasadom, izradili smo elektronski plan integriteta. Početkom aprila, kroz taj elektronski plan, bit će postepeno integrisane sve institucije u jedan jedinstveni sistem, sa svim njihovim aktivnostima i detektovanim rizicima. Novina je da će sistem, najvećim dijelom sam raditi monitoring i evaluaciju svih realiziranih aktivnosti koje se stavljaju pred institucije, te da ćemo imati  periodične izvještaje o realizaciji mjera iz planova integriteta pred Vladom KS. Ovo znači ne samo borbu protiv korupcije nego i uvođenje  savremenih informacionih tehnologija u jačanje integriteta i transparentnosti rada institucija”, naveo je, između ostalog, Kafedžić.

Drugi  važan stub Strategije je podizanje nivoa transparentnosti institucija.

“Planirano je da u naredne dvije godine Ured uspostavi i nekoliko važnih registara, a prije svega registra ugovora o djelu institucija javnog sektora KS, registara javnih poziva za izbor i imenovanje u organe nadzora, upravljanja i rukovođenja u javnom sektoru KS, odnosno registara konkursa i imenovanih lica, te uspostavi registar javnih oglasa za prijem u radni odnos u javnom sektoru KS kao snažan odgovor na probleme koje imamo u zapošljavanju. Na ovaj način imat ćemo i  centralizovane, na jednom mjestu, sve javne oglase za osobe koje traže posao”, naglasio je Kafedžić.

Istakao je da će biti objavljena i imena supervizora i članova komisije za prijem uposlenika kako bi se spriječile eventualne pojave sukoba interesa.

Članovi Vlade KS iskazali su na današnjoj sjednici punu podršku uposlenicima Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u njihovim aktivnostima.

Istaknuto je da usvajanjem ovih dokumenata Vlada  pokazuje svoje opredjeljenje za sistemsku prevenciju i borbu protiv korupcije, kao i političku svijest o važnosti borbe protiv nje.

Premijer KS Edin Forto istakao je da je ovo nastavak procesa koji je započet 2015. godine, kada je donesen prvi Akcioni plan za borbu protiv korupcije, koji je u potpunosti implementiran.

“Uslijedila je Strategija iz 2018. godine i sada se ova Strategija nadovezuje na to. Od tog prvog trenutka počela je saradnja na borbi protiv korupcije na jedan neobičan način, a to je da premijer  i opozicija zajedno rade u tome. U tom momentu prepoznato da korupcija izjeda bh. društvo, da ljudi ne vjeruju  politici, da se građanima politika gadi, znaju da tamo ima  puno krađe, da se konkursi namještaju. Znaju sve ono zbog čega se velika većina nas uključila u politiku – da se borimo protiv toga”, naveo je premijer Forto u svom obraćanju na početku press konferencije koja je upriličena povodom usvajanja Strategije borbe protiv korupcije.

Naglasio je da korupcija utiče na naše društvo do te mjere da najviši međunarodni zvaničnici iz Brisela, Vašingtona, Berlina, tvrde  da je ustavna kriza u BiH  ustvari pokriće za korupciju političkih lidera koji je proizvode.

“Najjači primjer što nam je korupcija uradila su ljudi koji uporno insistiraju da zaštite nezakonito stečenu imovinu , oni koji nikad ne bi bili što jesu da nisu stvorili korumpirani sistem, hobotnicu koja je otela državu od građana. Vlada KS koja se nadovezala na  dokumente, strategije i akcione planove iz vremena prije našeg imenovanja napravila je takav iskorak da više nismo primjer samo u BiH, nego cijeloj regiji. Neke od stvari koje usvajamo i svakodnevno insistiramo su uvođenje novih registara koji pojačavaju transparentnost, uvođenje novih procedura koje nama otežavaju rad, ali treba  da vrate vjeru građana u sistem.  Ova Vlada, jednoglasno usvajajući ovu Strategiju, čvrsto stoji iza toga da nama posao bude teži, ali da vratimo povjerenje građana. Svi drugi koji dođu poslije nas će morati raditi  ono što smo mi radili. Ponosan sam da ova Vlada postupa na ovaj način, u trenutku kada znamo da nam korupcija doslovno razgrađuje  cijelu državu”, kazao je premijer Forto.

Ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić naglasila je da usvajanje Strategije nije samo deklarativno usvajanje “nekog teksta koji će ostati mrtvo slovo na papiru”, već da je ova Vlada pokazala da je dobar dio ove strategije već implementirala ili počela implementirati.

“Samo u ovoj sedmici  u Skupštini je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija, kojim je optimiziran dosadašnji sistem, pooštren sistem kontrola i pooštrena odgovornost za kršenje  odredbi ovog zakona. Također je u Skupštini u Nacrtu usvojen i Zakon o prevenciji i sprečavanju korupcije, što je jedan od najvažnijih okvira kojim će se kompletirati pravni antikorupcioni okvir na nivou KS”, navela je ministrica Softić Kadenić.

Radio AS