Usvojena Strategija razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period 2021-2027. godina

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo usvojilo je na jučerašnjoj 15. redovnoj sjednici Strategiju razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period 2021-2027, saopćeno je iz press službe općine Novi Grad.

“Prva Strategija razvoja Općine Novi Grad Sarajevo usvojena je 2014. godine i realizirana sa više od 90 procenata u smislu njenih ciljeva koji su postavljeni, ali i mjera koje je bilo planirano provesti. Prvi cilj te Strategije bio je konkurentna privreda koja generiše nova kvalitetna radna mjesta, a vizija da Novi Grad bude najdinamičnija općina u Kantonu Sarajevo. Oba cilja su ostvarena, što potvrđuju statistički podaci koji govore da Općina Novi Grad ima najveći broj zaposlenih u FBiH, da je zadržan kontinuitet rasta broja stanovništva, a prema rangu razvijenosti općina u FBiH, Novi Grad je na petom mjestu”, saopćeno je.

Nova srednjoročna integrisana Strategija razvoja predviđa sedmogodišnji period, dakle period do 2027. godine. Donošenje ovog strateškog dokumenta, kako ističu, vrlo je važno, jer se na osnovu njega izrađuju trogodišnji dokumenti okvirnog budžeta, ali i godišnji budžet Općine Novi Grad Sarajevo.

“Upravo nova razvojna Strategija Općine putokaz je budućeg razvoja ove lokalne zajednice u narednih sedam godina. Na njenoj izradi radio je tim eksperata Ekonomskog instituta u Sarajevu, predstavnici službi Jedinstvenog općinskog organa Općine Novi Grad Sarajevo, Općinskog vijeća i drugih ustanova”, navodi se.

Vizija: Da Općina Novi Grad do 2027. godine bude lider razvoja u Bosni i Hercegovini

U periodu koji Strategija obuhvata planirani su konkretni projekti, uz viziju i strateške ciljeve. Vizija razvoja Općine Novi Grad Sarajevo do 2027. godine je da Općina Novi Grad Sarajevo bude lider u Bosni i Hercegovini u procesima osiguranja povoljnog poslovnog ambijenta, prosperitetnog i ugodnijeg življenja.

“To će se realizirati kroz tri strateška cilja a to su: povećati konkurentnost privrede i podržati otvaranje novih, kvalitetnih radnih mjesta, unaprijediti inkluzivan društveni sektor i javne usluge zasnovane na efikasnoj, otvorenoj i odgovornoj upravi, unaprijediti kvalitet okoliša i podršku efikasnoj komunalnoj insfrastrukturi u funkciji održivog razvoja i podizanja kvaliteta života stanovnika”, navodi se.

Načelnik općine Samir Efendić kazao je da je vizija prve razvojne Strategije bila da budu najdinamičnija Općina, te smatra da je ona apsolutno postignuta u brojnim oblastima.

“Općina je imala toliko aktivnosti da je počela da privlači sve zainteresovane u smislu življanja, ali i poslovanja u općini Novi Grad. Prema podacima Agencije koja prati stepen razvijenosti svih općina u FBiH mi smo u periodu od 2010. do 2020. godine sa 27. napredovali na peto mjesto po ukupnom indeksu razvijenosti u FBiH”, rekao je Efendić.

Smatra da je to bio jedan veliki uspjeh i to se poklapa sa periodom realizacije općinske prethodne Strategije.

“Ono što nam je cilj je, da budemo najbolji i vjerujem da ima mogućnosti da to Općina Novi Grad postane sa svojim kapacitetima, potencijalima, i u velikoj mjeri ove aktivnosti koje su predviđene kao konkretni projekti u našoj novoj Strategiji, su na neki način naslonjene na ono što smo mi već započeli“, dodaje Efendić.

Iz općine ističu da je u proteklim godina provedeno mnogo projekata podrške privredi kroz različite podsticajne mjere.

“edan od najvažnijih projekata kojeg je Općina Novi Grad prva započela je projekat sufinansiranja kredita za privredne subjekte sa svog područja, a kasnije su to počeli raditi i drugi nivoi vlasti KS, zatim neke lokalne zajednice itd. Kroz taj projekat plasirano je preko 45 miliona konvertibilnih maraka”, navodi se.

Izgradnja srednje škole u novogradskoj općini

Radilo se i na mjerama prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika za deficitarna zanimanja, međutim još uvijek je prisutan problem nedostatka radne snage i veliki broj nezaposlenih.

“Zbog toga je novom Startegijom razvoja planirano da se u narednom periodu izgradi jedna obrazovna ustanova, odnosno srednjoškolski centar kakva bi trebala imati najveća Općina u Kantonu Sarajevo, a koji bi bio najbrža veza između školovanja i pronalaska posla za mlade generacije. Namjera je da ta škola bude formirana kao javna ustanova i da ona bude prilagođena potrebama tržišta, te da se mladima nakon završetka osnovne škole otvori mogućnost za dalje usmjerenje kroz takvu školu, čiji bi se program rada prilagođavao vremenu i potrebama tržišta rada”, navodi se.

Općina Novi Grad je najveća u KS sa najvećim brojem stanovnika, međutim blizu 90 posto učenika iz Novog Grada ide u neke druge dijelove grada kako bi pohađali srednju školu, jer u Novom Gradu djeluju svega tri srednje škole.

Ulaganja u industrijske zone i uređenje urbanih sredina

“U proteklom periodu realizirani su brojni projekti iz oblasti infrastrukture, te razvoja infrastrukture u industrijskim zonama. Strategijom razvoja Općine Novi Grad Sarajevo planirana su velika ulaganja u industrijske zone. Prije svega postoji veliki interes za investiranje u zoni Rajlovca, a veliki dio te zone nema primarnu infrastrukturu za koju treba mnogo ulaganja”, stoji u saopćenju.

Tvrde da će velika pažnja i ubuduće biti posvećena uređenju urbanih zona na kojima se već radi, a čiji cilj je odvajanje prostora za saobraćaj od prostora za kretanje pješaka i zelenih i rekreativnih površina.

“To je obiman posao na kojem će se i dalje sistemski raditi. Također, jedan od najvećih problema koje treba rješevati u narednim godinama je saobraćaj u mirovanju”, navodi se.

Razvoj rekreativnih zona

Strategija predviđa nastavak razvoja Centra “Safet Zajko” u koji se stalno ulaže, zatim lokaliteta brda Žuč sa spomeničkim kompleksom u okviru Memorijalnog centra Žuč i lokalitet Mojmila.

“S dvije strane općine su velike zelene zone koje će imati brojne sadržaje, na brdu Žuč je izgrađen Dom oslobodilaca, sportsko streliše, a na Golom Brdu uskoro počinje izgradnja spomenika “Krila slobode”. To će biti jedan kompleks za odmor i rekreaciju, kvalitetniji i ugodniji život naših građana”, stoji u saopćenju press službe općine Novi Grad.

Radio AS