Usvojeni izvještaji o radu javnih preduzeća i javne ustanove Grada Sarajeva za 2023. godinu

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je obavještenjem Mandatno-imunitetske komisije upoznato o prestanku mandata gradske vijećnice Alme Čengić te o novom mandatu koji je dodijeljen Hazimu Bahtanoviću. Davanjem svečane izjave, on je primio dužnost i stekao prava i obaveze gradskog vijećnika, prenosi TVSA.

Na inicijativu Komisije za pitanja mladih, u nastavku sjednice, usvojena je Odluka o pristupanju izrade Strategije za mlade Grada Sarajeva za period od 2025. do 2030. godine.

Grad Sarajevo provodi Plan djelovanja za mlade Grada Sarajeva, što je prvi planski dokument koji se odnosi na ovu populaciju, međutim dokument nije dovoljan kako bi se politike za mlade implementirale u praksi.

Razmotrena je i usvojena odluka da se manifestacije: Sarajevo Business Forum, Sarajevski festival turizma i Zimska čarolija, proglase manifestacijama iz oblasti privrede i lokalnog poslovanja od posebnog interesa za Grad Sarajevo.

Obzirom da Grad Sarajevo tradicionalno organizuje javni doček Nove godine u Sarajevu, a nakon provedenog Javnog poziva za sponzorstvo javnog dočeka Nove 2025. godine u Sarajevu, na današnjoj sjednici Gradsko vijeće Grada Sarajeva dalo je saglasnost na sponzorstvo NLB Banke d.d. Sarajevo.

Poslije uvodnog izlaganja direktora JP “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo Bakira Hadžiomerovića i diskusije u kojoj su gradski vijećnici dali podršku rezultatima i daljnjem radu, usvojen je Izvještaj o radu i poslovanju JP “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu, iz kojeg je vidljivo da su u 2023. godini zabilježeni najbolji rezultati poslovanja od osnivanja ovog preduzeća. Ovi rezultati ogledaju se u značajnom povećanju broja korisnika usluga, povećanju prihoda te smanjenju troškova poslovanja.

U okviru razmatranja ovog izvještaja usvojen je zaključak proizašao iz diskusije gradskih vijećnika, s ciljem traženja rješenja za stvaranje uslova za budući otkup koncesije za Trebevićku žičaru od KJKP GRAS Sarajevo.

S tim u vezi, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dobiti Javnog preduzeća “Sarajevo” d.o.o. za 2023. godinu, kojom se predviđa raspodjela dijela dobiti u fond statutarnih rezervi ovog javnog preduzeća, dok se preostali dio, u skladu sa prihvaćenim amandmanom, izdvaja u Budžet Grada Sarajeva za 2024. godinu, kako je to i planirano u prihodima Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu.

Nakon široke diskusije, usvojen je Izvještaj o radu i poslovanju JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu. Istaknuto je da je kroz projekat škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo, educirano 3.278 učenika. U svojim diskusijama gradski vijećnici su iznijeli određene primjedbe, prijedloge i sugestije organima uprave ovog preduzeća.

Gradski vijećnici su dali podršku i radu i poslovanju Javne ustanove “Gradski Muzeji“ Sarajevo za 2023. godinu, koja je u vodila aktivnosti na pripremi izgradnje zgrade Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi, pripremala muzejsku postavku „Valter brani Sarajevo“ na Bistričkoj stanici, kao i postavku  “Sarajevski spomenar” – spomen soba ubijenoj djeci tokom opsade Sarajeva od 1992 do 1995. U 2023. godini ostvaren je veći prihod od posjeta i drugih aktivnosti u Olimpijskom muzeju nego ranijih godina.

(tvsa.ba)

Radio AS