Utvrđen Nacrt zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u KS

Skupština Kantona Sarajevo utvrdila je danas Nacrt zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo.

Kako je u uvodnim napomenama navela ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović, Ministarstvo na čijem je čelu lani je pripremilo tekstove zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj te srednjoj školi kako bi se napravio pravni okvir koji će fleksibilnije pratiti tokove i potrebe u savremenom obrazovnom sistemu te reformske procese koji su pred Kantonom Sarajevo.

Međutim, kako je utvrđeno da je više od 70 posto istog teksta u oba prednacrta, pristupilo se izradi jedinstvenog teksta zakona koji tretira djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja. Prema riječima ministrice Hota-Muminović, jedistveni tekst postigao je visok stepen harmoniziranosti rješenja iz ugla predlagača i Vlade KS, te je navela pojedine novitete koje predlaže i donosi ovo zakonsko rješenje.

“Uvodi se obavezno srednje obrazovanje do sticanja stepena obrazovanja. Do sada je obaveznost obrazovanja u srednjoj školi postojala samo za prve dvije godine, odnosno prva dva razreda. Primjetili smo da je tom obavezom postignut veći stepen uključenosti mladih u sistem formalnog obrazovanja. Međutim, nakon dva razreda ne postižu obrazovni kvalifikacijski stepen, te smo ovim zakonom predvidjeli da se učenici obavežu na završetak srednjeg obrazovanja i sticanje trećeg, odnosno četvrtog stepena”, navela je ministrica Hota-Muminović.

Dodala je da ovaj zakon poznaje samo status redovnog učenika, ne i vanrednog te je objasnila da je postojeće zakonsko rješenje predviđalo prelazak učenika iz statusa redovnog u status vanrednog i to kao rezultat odgojno-disciplinske mjere. Navela je da je to u suprotnosti s odredbama Krivičnog zakona, odnosno generalno mjerama smanjenja stope delinkventnosti i društvene socijalne rehabilitacije učenika koji se eventualno ogriješe o zakon.

“Status redovnog učenika podrazumijeva da se izuzetno može pristupiti polaganju predmetnog ili razrednog ispita kada je učenik npr. zbog bolesti duže odsutan iz redovnog nastavnog procesa”, objasnila je ministrica Hota-Muminović.

Ovaj zakon, kako je dalje obrazložila, predlože besplatni javni linijski prevoz za sve učenika, bez obzira gdje žive.

“Na taj način nastojimo postići i dobre navike u smislu urbane mobilnosti budućih korisnika javnog prevoza”, kazala je ministrica Hota-Muminović.

Kada je riječ o mogućnosti pohađanja škole u zdravstvenoj ustanovi, objasnila je da je do sada ta mogućnost postojala jedino u osnovnoj školi, ne i u srednjoj. Međutim, to se u praksi pokazuje nepraktičnim.

“Postoje učenici u srednjoškolskom obrazovanju koji prolaze kroz dugotrajno liječenje i izostaju sa nastave, tako da proširujemo to pravo i na učenike srednje škole”, navela je ministrica Hota-Muminović. 

Također, novim zakonskim rješenjm produženi boravak prepoznat je kao posebni oblik odgojno-obrazovnog rada.

“To otvara mogućnosti da se ova oblast dodatno uredi i standardizira po kvalitetu, trajanju i da bude izvrsna prilika za dobar obuhvat djece posebnim programima koji će biti podrška redovnom nastavnom procesu djece u važnom formativnom periodu, u dobi od šest do 10-11 godina”, dodala je ministrica Hota-Muminović.

Prema njenim riječima, predviđeni su i posebni program razmjene učenika, ugošćavanja učenika iz inostranstva, programi za djecu i učenike iz dijaspore i iseljeništva… Tranzicijski programi omobućavali bi da se učenik bolje i prikladnije uključi u odgojno-obrazovni proces u Kantonu Sarajevo, čime se, kako je navela ministrica, podstiče i ohrabruje dijaspora da se okuša u povratku u domovinu.

Također, previđena je i mogućnosti povoljnijeg upisa u srednju školu za učenike iz povratničke populacije u entitet Republika Srpska, kao i posebni program podrške za nadarene učenike. Osim što je korisno društveno učenje obaveza u srednjim školama, sada je postavljeno i kao mogućnosti za starije razrede osnovne škole. Na taj način se postiže veći stepen društvene odgovornosti kod učenika. Propisana je i obaveza pružanja aktivne podrške učenicima u riziku.

Kada je u pitanju mogućnosti za preusmjeravanje u istoj ili drugoj srednjoj školi, novi zakon je manje rigorozan.

Nacrtom je predviđen i uslov posjedovanja licence za direktore škola, a prepoznaje se i mehanizam samoprocjene rada škole i nastavnika te vanjske procjene kvaliteta rada. Također, dodatno je unaprijeđena procedura osnivanja škola.

Poglavlje koje se odnosi na odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju učenika sa teškoćama i učenika sa invalididtetom podstiče i daje prednost inkluzivnom obrazovanju, što je na tragu Zaključaka Skupštine KS iz februara ove godine. Predviđa se mogućnosti da centri u kojima se sada odgajaju, obrazuju i rehabilizuju djeca s teškoćama mogu postati resursni centri kao podrška procesu inkluzije.

Također, svrsishodno se prepoznaje uloga Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja u svim reformskim procesima u izradi i poboljšanju vannastavnih i posebnih programa, programa profesionalnog razvoja za radnike u obrazovanju…

Po zaključku Skupštine KS, javna rasprava o Nacrtu zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo trajat će 30 dana.

Radio AS