Utvrđen Nacrt zakona o transformaciji Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u kantonalnu

Skupština Kantona Sarajevo utvrdila je danas Nacrt zakona o uvjetima koje treba da ispunjava kantonalna bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”.

Donošenje zakona je inicirano zaključkom Skupštine KS iz 2020. godine, kao i inicijativom za stvaranje svih preduslova kako bi Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” bila transformirana u kantonalnu bolnicu.

Po riječima kantonalnog ministra zdravstva Harisa Vranića, Kanton Sarajevo jedini u Federaciji Bosne i Hercegovine nema kantonalnu bolnicu, a razlog je što nije bilo zakonskih i kadrovskih pretpostavki, kao ni političke volje dosad.   “Jedna od mjera aktuelne skupštinske većine i Vlade KS je da započne proces transformacije Opće bolnice u kantonalnu, s unaprijeđenim uslugama za građane te stabilnim finansiranjem i kadrovima”, naveo je Vranić.   Početnim odredbama ovog zakona propisani su djelatnost kantonalne bolnice, organizacija, kadar i standardi za bolesničke postelje te organizacione jedinice koje mora imati.

“Poglavlje tri zakona je najznačajnije i odnosi se na prostor i opremu za pružanje bolničkih djelatnosti. Detaljno propisuje uslove koji se moraju ispuniti da bi se određene djelatnosti sekundarne zdravstvene zaštite obavljale u kantonalnoj bolnici, odnosno da bi kantonalna bolnica obavljala djelatnost za koju je osnovana. Taksativno su navedeni prostorni, tehnički i medicinski uslovi i kapaciteti koji se moraju ispuniti za nesmetan rad”, ističe ministar.

Zakonom su definisani i proces verifikacije, nadzor nad primjenom odredbi zakona i rok u kojem je kantonalna bolnica dužna osigurati uslove iz ovog zakona.

Transformacija Opće bolnice u kantonalnu, po riječima ministra, neće iziskivati dodatne finansijske troškove.

Nacrt zakona je upućen u javnu raspravu od 45 dana.

U nastavku sjednice je data saglasnost na Prijedlog programa rada Skupštine za 2022. godinu, kao i Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2021. godinu.

Data je i saglasnost na Statut o izmjenama i dopunama statuta Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, saopćila je Služba za protokol i press Kantona Sarajevo.

Radio AS