Važenje elektronskih zdravstvenih knjižica osiguranicima ZZO KS produženo do 31. decembra 2023. godine

Uvažavajući potrebe osiguranika, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je, na prijedlog menadžmenta, donio odluku o produženju važenja elektronskih zdravstvenih knjižica (EZK) na period do 31. decembra 2023. godine.  

Dakle, svim osiguranicima kojima elektronske zdravstvene knjižice ističu prije 31. decembra 2023. godine, važenje EZK će biti produženo do navedenog datuma.  

Svi novi osiguranici, kao i osiguranici kojima se postojeće EZK oštete ili ih izgube, u svakom momentu imaju pravo podnijeti zahtjev za reizdavanje ovog važnog zdravstvenog dokumenta u najbližu poslovnicu Zavoda.  

Menadžment i radnici Zavoda su u potpunosti opredijeljeni da osiguranicima obezbijede uslove za što jednostavniji pristup uslugama zdravstvene zaštite.

Fokus na olakšavanju pristupa pravima, ali i približavanju i upoznavanju sa pravima koja im pripadaju Zavod će zadržati i u narednom periodu, zbog čega pozivamo naše osiguranike i predstavnike medija da aktivno prate web stranicu Zavoda.

Radio AS