U Zaštićenom pejzažu „Trebević“ akcija uklanjanja šumske vegetacije oko “Bob staze” i pristupnih puteva

Na području Zaštićenog pejzaža „Trebević“, duž “Bob staze” i pristupnih puteva, počelo je uklanjanje šumske vegetacije koja je zauzela ove javne površine.

Budući da na Trebeviću preovladavaju šumski ekosistemi koji se šire, potrebno je oko putnih pojaseva uklanjati samoniklu vegetaciju s ciljem uvođenja šumskog reda, te čišćenje šumskih i pristupnih puteva, kako bi se omogućio nesmetan prolaz vatrogasnih vozila u slučaju šumskih požara. 

Jedan od ciljeva ovog projekta jeste i čišćenje samonikle vegetacije oko “Bob staze”, radi lakšeg pristupa posjetilaca ovom olimpijskom objektu, te sprečavanja njegove dalje devastacije.

Ovaj projekt provodi se na osnovu Sporazuma o realizaciji aktivnosti iz važećih planova upravljanja zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo, koji si potpisali ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović i direktor Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja KS Asad Jelešković.

Očekivani rezultati projekta su oslobađanje prostora od samonikle vegetacije, te osiguravanje sigurnijeg pristupa posjetilaca “Bob stazi”, podizanje veću sigurnost u saobraćaju, te omogućavanje boljeg pristupa vatrogasnim vozilima vrijednim šumskim ekosistemima u slučaju požara.

Radio AS