Veći dio Hadžića u nedjelju bez električne energije

Veći dio Hadžića u nedjelju će ostati bez električne energije zbog radova Elektroprenosa a.d. Banja Luka na rekonstrukciji transformatorske stanice.

U nedjelju od 01:00 do 08:00 sati bez električne enrgije će biti naselja: Grivići, Hadžići Bare, Vrančići, Drozgometva, Buturovići i Košćan, te područje Remontnog zavoda Hadžići. I ostala naselja s ovog područja će imati kratkotrajne prekide u napajanju električnom energijom.

Završetak radova je planiran u nedjelju u 13:00 sati, a potpuna normalizacija u napajanju očekuje se u večernjim satima.

Radio AS