Vijeće roditelja KS reagovalo na skraćenje časova: Niko nas nije konsultovao

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je jučer inicijativu o skraćenju časova u osnovnim i srednjim školama tokom ramazana. Reagovali su iz Vijeća roditelja Kantona Sarajevo, poručivši da su već ranije komunicirali o ovom pitanju, i već tada zaključili su da grupni zahtjev za istim nije potreban jer svaki menadžment škole u saradnji sa školskim odborom može donijeti odluku o skraćenju nastave u skladu sa potrebama iskazanim u tom smjeru.

Ujedno iz Vijeća roditelja Kantona Sarajevo ističu i to da ih niko nije konsultovao niti pri predlaganju, niti pri usvajanju navedene inicijative.

“Škole u kojima postoji samo prva smjena ili druga smjena traje do 18 sati nemaju realno potrebu za skraćenjem nastave, kao ni zavodi ni centri kojima je zakonski čas kraći u odnosu na škole. Također, mlađa djeca moraju boraviti u produženim boravcima jer roditelji u svim zanimanjima nemaju skraćen radni dan. Pored navedenih planovi pismenih ispitivanja sa početkom školske godine su planirani i potrebno je interes učenika posmatrati i u ovom smjeru”, istakli su iz Vijeća roditelja KS.

Zamolili su nadležno ministarstvo da u skladu sa usvojenom inicijativom, a o načinu provođenja iste, odluku donosi isključivo škola u saradnji sa Nastavničkim vijećem i školskim odborima u kojima i roditelji imaju svoga predstavnika. Na taj će se način, dodali su, stav baze Vijeća roditelja KS i škole prenijeti vodeći računa o specifičnosti svake od njih.

Podsjetimo, inicijativu za za skraćenje časova tokom ramazana predložio je zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Muamer Bandić.

Inicijativa zadužuje Vladu KS i Ministarstvo za odgoj i obrazovanja KS da skrati trajanje časova od 29. marta do 24. aprila i omogući svim učenicima i radnicima pravo na slobodno vrijeme iftara tokom trajanja mjeseca ramazana.

Od 27 prisutnih zastupnika, 23 su glasala “za”, jedan je bio “protiv”, dok su dva zastupnika bila “suzdržana”.

Radio AS