Vijećnici u Gradskom vijeću usvojili Nacrt odluke o novoj lokaciji za spomenik kralju Tvrtku

Na današnjoj sjednici Gradskoj vijeća Grada Sarajeva vijećnici su raspravljali i o novoj lokaciji za spomenik bosanskom kralju Tvrtku.

Nakon brojnih odbijenica koje su se odnosile na centar grada, Gradsko vijeće danas je usvojilo Nacrt odluke o izmjeni lokacije te bi kralj Tvrtko, ukoliko procedura bude uspješna, spomenik trebao dobiti u parku na Pofalićima.

“Na moju inicijativu Grad Sarajevo je donio Odluku o podizanju spomenika bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću u kojoj je definisao lokaciju podizanja i idejno rješenje, a prema dostupnoj lokaciji u Elaboratu o mogućim lokacijama za podizanje spomenika, odnosno u parku između zgrade Predsjedništva i Vlade Kantona Sarajevo. U postupku donošenja ove Odluke, nadležna služba je pribavila prethodno pozitivno Mišljenje Općine Centar kao i Mišljenje Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo u kojem je između ostalih predložena i navedena lokacija”, rekla je gradonačelnica Benjamina Karić.

Naglasila je kako je ova Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika negativno odgovorila na ovu lokaciju.

“U postupku ishodovanja urbanističke saglasnosti, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je dala negativno Mišljenje na dostavljeno idejno rješenje. U dostavljenom Mišljenju navedeno je da idejno rješenje nije u skladu Odlukom o proglašenju historijskog urbanog pejsaža Sarajeva. Predložena je nova lokacija koja se nalazi na pješačkom ostrvu preko puta SCC-a, a lokalitet je predložen jer omogućava sagledivost spomenika sa svih strana, a u blizini je državnih institucija. I na ovu predloženu lokaciju dobili smo negativno mišljenje predstavnika iz RS-a u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, te smo odustali od od iste”, objasnila je gradonačelnica.

Na kraju, pojašnjeno je i zašto je odabrana lokacija na Pofalićima.

“Konačno, kako bi se ovaj projekat realizovao, razmatrane su preostale adekvatne lokacije van zone HUK-a, te smo se odlučili za najbolji mogući izbor lokacije u ovom trenutku, a to je na Pofalićima uz glavnu saobraćajnicu Važno je istaći da se zadržava se isto prethodno usvojeno idejno tješenje uz izmjenu lokacije Ostale odredbe prethodno usvojene Odluke o podizanju spomenika bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću ostaju nepromijenjene Želim da Vas obavijestim da je izrada statue spomenika gotova i da očekujemo da će ovaj važan simbol bosanske državnosti i historijskog kontinuiteta naše države, ukoliko ne bude opstrukcija od drugih subjekata koji moraju biti uključeni u proces izdavanja dozvola, biti postavljen u najskorije vrijeme”, zaključila je Karić.

Nakon što su vijećnici usvojili nacrt, odluka ide na javnu raspravu na način kako je to i predloženo. Nakon javne rasprave, lokacija o spomeniku kralju Tvrtku proći će još jednom Gradsko vijeće te će se o konačnoj odluci vijećnici još jednom izjasniti na jednoj od narednih sjednica.

(Klix.ba)

Radio AS