Vijeću mladih uskraćeno korištenje dijela naziva “Kanton Sarajevo”, utvrđen prestanak rada

U cilju sprečavanja zloupotreba, te informisanja javnosti, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo obavještava javnost da je dosadašnjem Vijeću mladih Kantona Sarajevo, Rješenjem ovog ministarstva uskraćeno korištenje dijela naziva “Kanton Sarajevo”.

Radi zaštite javnog interesa, ovo resorno ministarstvo je pokrenulo, po službenoj dužnosti, skraćeni postupak preispitivanja zakonitosti i postojanja Udruženja “Vijeće mladih Kantona Sarajevo”.

Razlog tome su činjenice da su prema saznanjima ovog organa, iz članstva u ovom udruženju istupili Udruženje “Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo’ i Udruženje “Vijeće mladih Općine Centar Sarajevo, kao i da je utvrđen i prestanak rada Udruženja “Vijeća mladih Općine Ilidža”.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS je, shodno utvrđenim činjenicama, ustanovilo da Vijeće mladih KS trenutno nema u svom sastavu dovoljan broj vijeća mladih općina Kantona Sarajevo da bi zakonito postojalo.

“Imajući u vidu da je ranije Vijeće mladih KS, nakon određenih promjena koje su uticale na njegov status, a ticale su se dovoljnog broja osnivača tj. vijeća mladih općina Kantona Sarajevo, propustilo na vrijeme o svemu tome obavezno obavijestiti resorno ministarstvo, kao i da je na drugi način pokazalo nezainteresiranost po pitanjima interesa mladih i omladinskih udruženja preostalih u sastavu ovog vijeća, Ministarstvo je utvrdilo da više ne postoje uvjeti za korištenje dijela naziva ‘Kanton Sarajevo’ u nazivu Udruženja Vijeća mladih KS, kao i da dalje postojanje ovog vijeća u ovom statusu šteti ugledu Kantona Sarajevo”, objašnjavaju iz ovog resornog ministarstva.

U isto vrijeme, stiglo je obavještenje i od Ministarstva pravde Kantona Sarajevo da je usljed statusnih promjena koje su imale za posljedicu prestanak rada ovog vijeća, posebnim Rješenjem tog ministarstva službeno utvrđen i prestanak njegovog rada.

Radio AS