Višečlane porodice u opštini Novi Grad primat će godišnju naknadu od 1.200 do 2.400 KM

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo usvojilo je inicijativu vijećnika Naroda i Pravde da porodice sa četvero i više djece prime jednokratnu novčanu pomoć čija će naknada na godišnjem nivou iznositi od 1.200 do 2.400 KM.

Usvajanjem ove incijative, pravo na jednokratnu novčanu pomoć imat će svi oni koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da u zajedničkom domaćinstvu žive sa četvero ili više djece (bračne, vanbračne, usvojene, pod starateljstvom ili djece iz predhodnog braka supružnika) koja se nalaze na redovnom školovanju u BiH, a najkasnije do navršenih 27 godina;
  • da su državljani Bosne i Hercegovine sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Novi Grad Sarajevo najmanje tri godine;
  • ako drugi roditelj, koji nije podnosilac zahtjeva, ima prijavljeno prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave na području Bosne i Hercegovine, nije ostvario novčanu pomoć u mjestu prebivališta;
  • da mjesečna primanja po članu domaćinstva ne prelaze 500,00 KM.

Za porodice sa četvero djece visina novčane pomoći iznosi 1.200 KM godišnje, za porodice sa petero djece 1.500 KM godišnje, za porodice sa šestero djece 1.800 KM godišnje, za porodice sa sedmero djece 2.100KM godišnje i za porodice sa osmero i više djece visina novčane pomoći iznosi 2.400 KM godišnje.

Iznos jednokratne novčane pomoći isplaćivat će se u jednakim obrocima, u skladu sa prilivom budžetskih sredstava.

“Vjerujemo da će ovo biti značajna pomoć višečlanim porodicama na području naše općine. Ovim pokazujemo našu opredijeljenost za pronatalitetnu politiku i značajniju pomoć u tom smjeru. Također, ovim pratimo i pozitivan trend koji je postavila vlast u Kantonu Sarajevu opredjeljujući se za povećanje porodiljskih naknada i dječijeg doplatka”, saopštili su iz NiP-a.

Dodaju i da se ovim ostvaruju pozitivni pomaci, ne samo na području KS, već i cijele FBiH.

Radio AS