Vlada FBiH će tražiti od državne vlasti ukidanje PDV-a na plin u trajanju od pola godine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici odlučila da od državne vlasti zatraži ukidanje PDV-a na plin u trajanju od pola godine.

Kako su saopštili iz Vlade FBiH, usvojena je informacija Ministarstva energije, rudarstva i industrije o kretanju cijena plina, s prijedlogom za ublažavanje posljedica udara rasta cijena ovog energenta na njegove krajnje potrošače.

Entitetska vlada je pokrenula inicijativu prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za poduzimanje aktivnosti na privremenom ukidanju PDV-a na plin u trajanju od šest mjeseci.

Vlada je zadužila premijera FBiH Fadila Novalića (SDA) da ovu inicijativu uputi Vijeću ministara, a Ministarstvo energije, rudarstva i industrije da tekst inicijative dostavi generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.

U inicijativi je navedeno da je Vlada FBiH analizirala rast cijena plina u prethodnom periodu i zaključila da su njegova poskupljenja pogodila sve potrošače, posebno domaćinstva, što je značajno utjecalo na standard građana i dovelo u pitanje mogućnost izmirivanja računa za potrošeni plin.

Dva uzastopna povećanja cijena plina uzrokovana su, kako je navedeno, povećanjem cijene Gazproma prema Energoinvestu, kao jedinom snabdjevaču u FBiH, a koja su rezultat povećanja cijena naftnih derivata na svjetskim berzama za koje se veže i cijena plina, kao i negativnim kursnim razlikama.

Projekcije daljnjeg kretanja cijene plina, kako je konstatirano, teško je planirati, jer su cijene naftnih derivata uslovljene globalnim stanjem i političkim utjecajima u Evropi i svijetu.

Kako je istaknuto, usvajanjem inicijative Vlade FBiH bi se doprinijelo ublažavanju posljedica rasta cijena plina na građane i očuvanju njihovog standarda, a ujedno i na sve krajnje potrošače prirodnog gasa, uključujući i industrijske kompanije koje koriste ovaj energent, a što bi, u konačnici, rezultiralo i snižavanjem stope inflacije, saopštili su iz Vlade FBiH.

Radio AS