Vlada FBiH: Podržane inicijative za dodatna kreditna sredstva za gradski prevoz u Sarajevu

Federalna vlada danas je podržala dvije inicijative da se kreditnim zaduženjem osiguraju sredstva za unapređenje gradskog prevoza u Sarajevu, a riječ je o dodatnim sredstvima za provođenje „Projekta gradski prevoz Sarajevo“ i „Izgradnja tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica“, u ukupnom iznosu do 40 miliona eura.

Usvojenim zaključcima Federalna vlada je prihvatila inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske investicijske banke (EIB) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta „Gradski prevoz Sarajevo – dodatna sredstva”, u iznosu do 35.000.000 eura. Prihvatila je i informaciju o ovom kreditu, kao osnovom za vođenje pregovora.

U informaciji Federalnog ministarstva finansija se, između ostalog, navodi da planirana sredstva iz redovnih prihoda Budžeta Kantona Sarajevo nisu dovoljna za realizaciju ovog projekata, te je planirano finansiranje iz kreditnih sredstava. Ranije je od EIB-a odobren ukupan iznos od 75 miliona eura, u realizaciji se nalazi 40 miliona eura, pa se traži zaduženje za dodatnih 35 miliona eura. U komponentama projekta je navedeno da je za sanaciju, rekonstrukciju i modernizaciju tramvajske pruge potrebno šest miliona eura, za obnovu voznog parka tramvajskog saobraćaja 17 miliona eura, za uređenje trolejbuskog depoa devet miliona eura, te za izgradnju gradske saobraćajnice I transferzala dionica II (Bare – tunel Kobilja glava – Hotonj) tri miliona eura.

Druga inicijativa se odnosi na zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) radi osiguranja dodatnih 5.000.000 eura za realizaciju projekta izgradnje tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica. Prihvaćena je i dopuna informacije o kreditu EBRD-a za realizaciju ovog projekta, kao osnove za vođenje pregovora. U informaciji Federalnog ministarstva finansija je navedeno da je Vlada FBiH podržala ovaj projekat 22.07.2021. godine na iznos od 20.000.000 eura. Ukupan iznos kredita za ovaj projekat bi bio 25.000.000 eura.

Vlada Federacije BiH je zadužila Federalno ministarstvo finansija, te ministarstva finansija i saobraćaja Kantona Sarajevo da u timove za pregovore o dva kredita, imenuju ovlaštene predstavnike. Konačne odluke o zaduženjima bit će donesene po završetku pregovora sa EBRD-om i EIB-om, s kojima će biti utvrđeni konačni uslovi kreditnih zaduženja, po kojima je krajnji dužnik Kanton Sarajevo.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH dostaviti informacije o pregovorima i tekstove usaglašenih sporazuma o zajmovima između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, te EIB-a, a današnje zaključke uputiti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi sa ovim kreditnim zaduženjima, saopšteno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javanošću.

Radio AS