Vlada FBiH: Utvrđen Prijedlog zakona o zaštiti zraka

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti zraka, koji će uputiti Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje.

Tim zakonom uređuje se zaštita i upravljanje kvalitetom zraka, definišu ciljevi i nadležnosti, te parametri i planiranje kvaliteta zraka, kao i mjere za poboljšanje kvaliteta zraka, zaštite ozonskog omotača i ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama.

Također, uređuju se i poslovi mjerenja emisija, informisanje i izvještavanje, finansiranje zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka, te informacioni sistem, upravni nadzor i kaznene odredbe.

Ciljevi ovog zakona su izbjegavanje, sprečavanje ili smanjenje štetnih posljedica po ljudsko zdravlje, kvalitet života i okoliša u cjelini, potom uspostavljanje, održavanje i unapređenje jedinstvenog sistema upravljanja kvalitetom zraka na teritoriji Federacije BiH, te očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka kroz utvrđivanje i ostvarivanje mjera u oblasti zaštite zraka kako bi se spriječile ili smanjile štetne posljedice po zdravlje ljudi i/ili okoliš.

Također, među ciljevima su i izbjegavanje, sprječavanje i smanjenje zagađivanja koja utiču na oštećenje ozonskog omotača i klimatske promjene, te praćenje, pribavljanje i procjena odgovarajućih podataka o kvalitetu zraka na osnovu mjerenja i standardizovanih metoda, kao i osiguravanje dostupnosti podataka o kvalitetu zraka i izvršavanje obaveza u skladu s potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Odredbe Prijedloga zakona po poglavljima uređuju kvalitet zraka, planiranje, mjere za poboljšanje kvaliteta zraka, poslove mjerenja, informisanje, te obavještavanje i izvještavanje, finansiranje zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka, kao i informacioni sistem, nadzor i kaznene odredbe.

U obrazloženju Ministarstva, uz ostalo, navedeno je da je novina u odnosu na postojeća riješenja u jasnijem definisanju nadležnosti organa i sektora na polju zaštite kvaliteta zraka, detaljnije definisanje monitoringa kvaliteta zraka na nivou FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Prilikom izrade zakona korištena je i međunarodna praksa zemalja Evropske unije u pogledu transponiranosti evropskog zakonodavstva, a prije svega zemalja u našem okruženju koje su pristupile Evropskoj uniji ili su na putu da to uskoro učine.

Postupajući po zaključcima Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je provelo javnu raspravu na nacrt ovog zakona, te prilikom izrade prijedloga ispunilo uslove iz Uredbe Vlade FBiH o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata.

Ovaj zakon višestruko je ekonomski opravdan iz razloga što njegovi ciljevi jesu izbjegavanje, sprečavanje ili smanjenje štetnih posljedica po ljudsko zdravlje, kvalitet života i okoliša u cjelini, saopštio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Radio AS