Vlada Federacije BiH za braniteljsku populaciju osigurala blizu četiri miliona KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na današnjoj sjednici osam programa utroška namijenjenih Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u ukupnom iznosu od 3.730.000 KM.

Za programe liječenja boraca planirana su sredstva u iznosu od 1,5 miliona KM, koja će biti raspoređivana u skladu sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Organizacijama koje se bave pružanjem pravne pomoći pripadnicima borilačke populacije namijenjeno je ukupno 390.000 KM.

Programom, u ukupnom iznosu od 180.000 KM, omogućeni su transferi Savezu logoraša BiH u iznosu od 80.000 KM, Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH od 40.000 KM, te 60.000 KM za IDA, istraživačko-dokumentacione aktivnosti i zaštitu žrtava svjedoka genocida.

Sredstva od 800.000 KM planirana su kroz transfer za pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija. Za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja namijenjen je iznos od 100.000 KM.

Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju dobio je 200.000 KM, a isti iznos su namijenjna i organizacijama za obilježavanje značajnih datuma.

Udruženjima proisteklim iz posljednjeg rata, namijenjeno je 360.000 KM.

Radio AS