Vlada Japana odobrila 147.200 eura za podršku zdravstvenim ustanovama u Sarajevu i Brodu

Vlada Japana obezbijedila je grant sredstva od 147.200 eura (oko 287.900 KM) za dva projekta nabavke RTG uređaja za Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo i Dom zdravlja Brod.

Grant ugovore potpisali su, u rezidenciji ambasadora Japana, ambasador Kinefuchi Masami i direktori tih ustanova Halima Ćutuk i Igor Jeremić.

Ambasador Kinefuchi Masami nada se da će novi RTG uređaji doprinijeti pružanju kvalitetnije medicinske usluge pacijentima i pomoći poboljšanju kvalitete života bh. građana.

Direktor Doma zdravlja Brod Igor Jeremić zadovoljan je zbog novog RTG uređaja, a okarakterizirao je to kao značajnu pomoć te istaknuo da će doprinijeti kvaliteti njihovog rada i boljoj usluzi pacijentima.

Uz riječi zahvalnosti direktorica Halima Ćutuk naglašava da je postojeći RTG aparat u Zavodu zdravstvene zaštite radnika u saobraćaju Sarajevo iz 1986. godine.

– Ovom donacijom bit će ostvaren san, zahvaljujući Vama i japanskom narodu- kazala je Ćutuk. 

Vlada Japana je odobrila 74.853 eura (oko 146.400 KM) za Projekt opremanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo sa RTG uređajem. Zavod je osnovan 1950. godine i služi kao jedini centar primarne zdravstvene zaštite specijalizovan za radnike u saobraćaju iz Bosne i Hercegovina. Zahvaljujući tom grantu korist će imati oko 5.000 pacijenata godišnje.

Putem Projekta opremanja Doma zdravlja Brod sa RTG uređajem, toj ustanovi dodijeljeno je 72.347 eura (oko 141.500 KM). Grantom je omogućena nabavka jednog RTG uređaja.

Dom zdravlja Brod je osnovan 1966. godine i služi kao jedini centar primarne zdravstvene zaštite u gradu. Korist od tog granta imat će oko 3.300 pacijenata godišnje.

Oba projekta opremanja zdravstvenih ustanova novim RTG uređajima doprinijet će poboljšanju kvalitete pregleda i praćenja stanja pacijenata što će rezultirati poboljšanjem dijagnostike u cjelovosti.

Osim toga, zamjena starih RTG uređaja novim, digitalnim uređajima, omogućit će tim zdravstvenim ustanovama dijeljenje rengenskih snimaka pacijenata između domova zdravlja, što će doprinijeti efikasnosti liječenja. U konačnici, sve navedeno może rezultirati bržim oporavkom pacijenata.

Vlada Japana pridaje veliku važnost unaprjeđenju esencijalnih sektora, uključujući sektore zdravstvene zaštite i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, u okviru programa „Grant pomoći za Temeljne projekte ljudske bezbjednosti” (GAGP), koji je započeo 1996. godine. Ukupan iznos grant pomoći u posljednjih 26 godina prelazi 20 miliona eura (oko 39 miliona KM), a sredstva su utrošena za opremanje institucija, te izgradnju i rekonstrukciju objekata širom Bosne i Hercegovine.

Radio AS