Vlada KS dala je saglasnost za realizaciju tri važna projekta u KJP “Poljoprivredno dobro Butmir”

Na sjednici održanoj krajem prethodne sedmice, Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost Ministarstvu privrede za realizaciju tri izuzetno važna projekta u KJP “Poljoprivredno dobro Butmir”.

Prvi od njih je projekt “Rekonstrukcija i sanacija krovnih površina objekata PD Butmir d.o.o. Sarajevo”, zašto je planiran iznosu do 960.000 KM.

Realizacijom ovog projekta “Poljoprivredno dobro Butmir” će dobiti jednu od najsavremenijih farmi u Bosni i Hercegovini, čime će objekti koji su izgrađeni još davne 1980. godine bili rekonstruisani i obnovljeni, što bi omogućilo bolje uslove za držanja stoke, te dalo nove mogućnost za dalju modernizaciju farme.

Za realizaciju ovog projekta sredstva su planirana u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu.

Drugi značajan projekt koji je podržala Vlada KS je Projekt “Instaliranje postrojenja za dehidraciju mulja s postrojenja otpadnih voda”. Za njegovu realizaciju osiguran je iznos do 140.000 KM.

“Podsjećamo da je ovo preduzeće u saradnji s Ministarstvom privrede KS realiziralo tri bitna projekta u cilju uređenja sistema ispuštanja otpadnih voda, i to onaj koji se odnosio na instaliranje i puštanje u rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, zatim priključak na gradski kolektor, te posljednji koji se odnosio na sanaciju i zatrpavanje kanala koji je otpadne vode vodio do rijeke Dobrinje”, podsjećaju iz resornog ministarstva.

Kako je obrazložio ministar privrede Zlatko Mijatović, uz instaliranje postrojenja za dehidraciju mulja, ovo preduzeće 
će zaokružiti cijeli ciklus koji će se sastojati od prikupljanja otpadnih voda, preko prečišćavanja i odvajanja čvrstog materijala do dehidracije mulja, koji bi se koristio kao umjetno gorivo.

“Ovim se otvara mogućnost da preduzeće izađe na tržište i s prodajom umjetnih goriva, te ostvari još jedan izvor prihoda”, istakao je ministar Mijatović.

Najavio je i zaključivanje sporazuma o sufinansiranju ovog projekta između Ministarstva privrede i “Poljoprivredno dobro Butmir”.

I treći važan projekt za ovo preduzeće, ali i za privredu KS je koji Projekt “Ugradnja ležišta u proizvodnim objektima PD Butmir” s iznosom do 100.000 KM.

U proteklom periodu “Poljoprivredno dobro Butmir” nije uspjelo osigurati sredstva za ugradnju gumenih ležišta koja bi poboljšala uslove rada u objektima, a samim tim i zdravstveno stanje muznih grla, što bi u konačnici povećalo proizvodnju mlijeka, stanje reprodukcije i stanje s oboljenjima papaka, te samim tim smanjilo veterinarske troškove.

“Muzna grla u ovim objektima drže se na vezu i pod njima se nalaze betonska ležišta koja zbog vlage mogu da izazovu kožne bolesti i infekcije, povrede zglobova, kao i povrede papaka zbog proklizavanja na betonskoj podlozi. Ugradnjom gumenih ležišta muznim grlima bi se omogućilo mekano i suho ležište, pošteda zglobova i dobro rasterećenje papaka, što bi u konačnici rezultiralo i većom proizvodnjom mlijeka”, detaljno su obrazložili razloge za realizaciju spomenutog projekta njegovi kreatori iz ovog poljoprivrednog preduzeća.

I ministar Mijatović se složio s njima, te naglasio kako su ciljevi ovog projekta osiguranje što boljeg zdravstvenog stanja muznih grla, povećanje mobilnosti i produktivnosti krava, umanjenje broja mehaničkih i traumatskih oboljenja papaka, kao i broja uginuća grla zbog oštećenja papaka, te onemogućavanja poremećaja plodnosti ili padova, što u konačnici znači smanje svih vrsta veterinarskih troškova.

Iz ovog preduzeća također navode kako će se u isto vrijeme gradnjom gumenih ležišta smanjiti i upotreba prostirke (slama, piljevina) minimalno za 50%, a što će značajno smanjiti troškove nabavke prostirke.

Radio AS