Vlada KS dala saglasnost na kapitalne projekte Stomatološkog i Šumarskog fakulteta

Vlada Kantona Sarajevo je na posljednjoj sjednici dala saglasnost za kapitalne projekte iz nadležnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo koji su odobreni u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu, ukupne vrijednosti 2.999.923 KM.

Radi se projektu obnove i renoviranja dijela prostora bivše maksilofacijalne hirurgije i projektu simulacijskog centra na Stomatološkom fakultetu sa klinikama u Sarajevu,  za što je u Budžetu  KS osigurano 2,5 miliona KM.

Vlada je dala saglasnost i na kapitalni projekt Šumarskog fakulteta, a koji se odnosi na renoviranje i dogradnju objekta „Čavle“ – Igman. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 499.923,00 KM, a obuhvatit će izgradnju edukativnog centra koji bi u budućnosti koristile sve obrazovne institucije u okviru svojih redovnih nastavnih aktivnosti i kroz škole u prirodi.

Kako je obrazloženo, jedan nastavni objekt „Čavle“ na planini Igman je obnovljen 1999. godine, od tada se kontinuirano koristi za potrebe studenata Fakulteta za praktičnu nastavu. Na parceli od 4.778 m2, u vlasništvu Univerziteta u Sarajevu – Šumarskog fakulteta, gdje je nekada bila zgrada izgrađena za vrijeme Zimskih olimpijskih igara 1984. godine, izgrađen je novi nastavni objekat sa 237 m2 funkcionalne radne površine, na dijelu temelja stare zgrade, ali kapaciteti ove zgrade su još uvijek nedovoljni za smještaj veće grupe studenata.

Zgrada meteorološke stanice i prateći mobilijar nisu do danas obnovljeni, jer su potrebna značajna finansijska sredstva. Osim toga, radi ekonomske održivosti objekata za realizaciju nastavnih i drugih planiranih aktivnosti, potrebno je proširiti njegovu nekadašnju upotrebu.

Radio AS