Vlada KS dala saglasnost za prijem 250 policajaca i 36 mlađih inspektora

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Vlada KS dala je danas saglasnost Upravi policije da raspiše javni konkurs za prijem 250 policajaca i 36 mlađih inspektora.

Namjera je da se dodatno kapacitira policija u Kantonu Sarajevo, popunjavanjem ovih upražnjenih radnih mjesta.

Ministar unutašnjih poslova KS Admir Katica naglasio je da će konkurs za prijem policijskih službenika i mlađih inspektora biti proveden u skladu sa načelima transparentnosti i objektivnosti.

“Bit će omogućeno provođenje fer i poštene procedure za sve koji apliciraju. To je pokazano prethodno provedenom konkursnom procedurom za izbor 200 policijskih službenika, kada smo odabrali najbolje da pohađaju obuku na Policijskoj akademiji”, rekao je Katica.

Očekuje se, kako je naveo, da konkurs bude raspisan najkasnije do kraja mjeseca.

“Bitno je napomenuti da će se prilikom provođenja procedure prijema 36 mlađih inspektora primjeniti Zakon iz 2019. godine u kojem je propisana struka za obavljanje ovih poslova i to posebno kriminalistička, pravna i sigurnosna struka. Očekujemo da će Uprava policije raspisati konkurs najkasnije do kraja ovog mjeseca”, istakao je ministar Katica.

Radio AS