Vremenske prilike u narednim danima pogodovat će čišćem zraku u sarajevskoj kotlini

Prema vremenskim prognozama, narednih dana u Kantonu Sarajevo se očekuje promjenjiva vremenska situacija koja bi trebala uzrokovati smanjenje koncentracija zagađujućih materija u zraku.

Proteklih dana, radi pojave temperaturne inverzije, sve mjerne stanice u Kantonu Sarajevo su bilježile prekoračenja granične vrijednosti prašine PM10, uz manje prekide.

“Najveći broj pomenutih prekoračenja bilježe stanice Otoka i Ilijaš. Nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti ostalih polutanata u zraku na području Kantona, osim vodik-sulfida na lokalitetu Ilidže koji je prisutan tokom čitave godine”, saopštili su iz Zavoda za javno zdravstvo KS i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Ističu da kantonalna mreža automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka kontinuirano vrši mjerenja i validaciju podataka kvaliteta zraka, prema propisanim zahtjevima i standardima.

Parametri koji se kontinuirano prate su: PM frakcije, sumpor dioksid, azotni oksidi, ugljen monoksid, ozon, vodik sulfid, amonijak, merkaptani, benzen (BTEX spojevi), kao i meteorološki parametri (smjer, brzina vjetra, vlažnost, temperatura, pritisak).

Oprema na svim stanicama je u funkciji, a uoči zimske sezone izvršen je i veliki servis svih analizatora kao i redovna kalibracija.

Šest mjernih stanica locirano je na lokalitetima Vijećnice, Vogošće, Ilijaša, Otoke, Hadžića i Ilidže.

Sve stanice opremljene su savremenom opremom za pouzdano, kvalitetno i pravovremeno mjerenje, kao i informisanje o kvalitetu zraka.

Rezultati monitoringa zraka putem mjernih stanica svakako su značajni i za poduzimanje preventivnih mjera, bilo da se radi o dugoročnim, razvojnim i sanacionim mjerama ili interventnim mjerama tokom zimskog perioda, u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka.

Trenutno stanje kvaliteta zraka na području KS može se pratiti na http://www.fhmzbih.gov.ba/, do uspostavljanja nove kantonalne web stranice.

Zdravstvene preporuke za građane redovno objavljuju na web stranici J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo https://zzjzks.ba/.

Radio AS