Vlada KS finansirat će studiranje na još četiri studijska programa

Studentima koji prvi put upišu prvu godinu prvog ciklusa IT studijskih programa na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na studijskim programima “Automatika i elektronika”, “Elektroenergetika” i “Telekomunikacije”, kao i na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije na studijskom programu “Kompjuterske i informacione tehnologije”, prema već utvrđenom Planu upisa studenata u akademskoj 2022/2023. godini, troškovi studija biće finansirani iz Budžeta KS.

Vlada je donijela ovu Odluku na današnjoj sjednici i dala saglasnost Univerzitetu u Sarajevu da, prema već utvrđenom Planu upisa studenata, izvrši izmjenu strukture studenata na pomenutim organizacionim jedinicama i studijskim programima.

“Studenti/kandidati, učesnici Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini (prvi ciklus studija u oba upisna roka), koji su stekli uslov za upis na organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu u statusu ‘Redovni studij – troškove studija snose sami studenti’, upisat će se u statusu ‘Redovni studij – troškove studija snosi osnivač’.

Saglasnost se odnosi samo na izmjenu strukture studenata, a ne na povećanje broja studenata utvrđenog Planom upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022./2023. godini”, navedeno je u Odluci.

Podsjećamo, Vlada KS je u junu donijela zaključak kojim će finansirati studij svim studentima koji prvi put upisuju prvu godinu prvog ciklusa IT studijskih programa na ETF-u i PMF-u, odsjecima “Računarstvo i informatika” i “Teorijska i kompjuterska nauka”.

Nakon toga, Vlada je uvažila i inicijativu UNSA i Ministarstva privrede KS da besplatan studij bude omogućen i studentima na odsjecima “Automatika i elektronika”, “Elektroenergetika” i “Telekomunikacije”, kao i odsjeka “Kompjuterske i informacione tehnologije”, koji su atraktivni i proizvode vrlo tražen i lako zapošljiv kadar na tržištu.

Vlada je danas dala saglasnost i za proširenje upisnih kvota, nakon prvog upisnog roka, Odlukom o proširenju broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I ciklusa studija i integrisanog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2022 /2023. godini.

Utvrđen je dodatni broj i struktura studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I ciklusa studija i integrisanog studija, kako slijedi:

Medicinski fakultet :

-20 studenata na integrisanom studiju „Medicina“ (redovan samofinansirajući studij);

Akademija likovnih umjetnosti:

-jedan student na studijskom programu „Slikarstvo“ (redovan samofinansirajući studij);

Fakultet zdravstvenih studija:

-tri studenta na studijskom programu „Laboratorijske tehnologije“ (redovan samofinansirajući studij),

-tri studenta na studijskom programu „Radiološke tehnologije“ (redovan samofinansirajući studij),

-tri studenta na studijskom programu „Zdravstvena njega“ (redovan samofinansirajući studij),

-tri studenta na studijskom programu „Sanitarno inžinjerstvo“ (redovan samofinansirajući studij),

-tri studenta na studijskom programu „Fizioterapija“ (redovan samofinansirajući studij),

-tri studenta na studijskom programu „Zdravstveni nutricionizam i dijetetika“ (redovan samofinansirajući studij), te

Farmaceutski fakultet :

-10 studenata na integrisanom studiju (redovan samofinansirajući studij).

Radio AS