Vlada KS iznenađena ostavkom policijskog komesara

Vlada Kantona Sarajevo iznenađena je odlukom o podnošenju ostavke Nusreta Selimovića na poziciju komesara policije Kantona Sarajevo, saopštila je Slućba za protokol i press KS.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS je u mandatu Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022 imala punu podršku u radu, što se posebno manifestiralo kroz najveća budžetska izdvajanja za potrebe rada te uprave.

Vlada Kantona Sarajevo podržava namjeru komesara da nastavi obavljati dužnosti policijskog komesara do stvaranja zakonskih pretpostavki za imenovanje zamjenika komesara, navedeno je u saopštenju.

Radio AS