Vlada KS: Milion KM za plaćanja duga Studentskog centra

Vlada Kantona Sarajevo na danas održanoj sjednici donijela je zaključak kojim se odobrava preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu u iznosu od 1.000.000 KM. 

Preraspodjela sredstava izvršit će se s pozicije Ministarstva finansija KS i Rektorata Univerziteta u Sarajevu sa po 500.000 KM na poziciju Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, a u cilju plaćanja duga Studentskog centra u Sarajevu prema Poreskoj upravi Federacije BiH. 

Radio AS