Vlada KS: Nastavak aktivnosti na uspostavljanju helikopterske jedinice

U okviru aktivnosti na uspostavljanju helikopterske jedinice, Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, donijela danas Odluku o dodatnim kriterijima u postupku testiranja kandidata za poslove u ovoj jedinici.

Po riječima resornog ministra Admira Katice, Odlukom se uređuje postupak testiranja kandidata prvenstveno za poslove pilota i avio-mehaničara, s obzirom da oni zahtijevaju poseban oblik vještina i sposobnosti.

Obrazložio je da postoji potreba preciznijeg propisivanja postupka njihovog prijema, jer se radi  namještenicima, a za koje važeći Zakon o namještenicima u organima državne službe FBiH ne predviđa testiranje.

S obzirom da je cilj odabrati nabolje kandidate, predviđeno je da se tokom procedure prijema kandidati za pozicije pilota testiraju iz oblasti fizičkih sposobnosti, fizike, geografije i engleskog jezika. Kandidati za pozicije aviomehaničara testirat će se iz oblasti fizike i engleskog jezika. Pored toga, predviđena je i literatura koja će se koristiti u procesu prijema, kao i obaveza ljekarskog pregleda.

„Od kandidata koji zadovovolje sve tražene uslove za radno mjesto pilota, komisija će izabrati šest kandidata koji će biti upućeni na selektivno letenje. Ovaj test će se provoditi letenjem avionima, sa dva instruktora koji će tokom  izvođenja određenih letačkih vježbi procjenjivati kandidate, te izabrati četiri najbolja kandidata koji će biti predloženi za zasnivanje radnog odnosa. Nakon provednih testiranja za radno mjesto avio-mehaničara, bit će odabrana i dva kandidata koji će, također, biti predloženi da zasnivanje radnog odnosa u helikopterskoj jedinici“, pojasnio je ministar Katica buduću proceduru odabira.

Na današnjoj sjednici data je i saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova KS da ustupi na korištenje jedan komparativni mikroskop za balistička istraživanja policiji Tuzlanskog kantona.

Vlada KS je uvažila prijedlog Uprave policije MUP-a KS  te je donijela ovu odluku, u svrhu pomoći kao i podizanja kvaliteta izvršavanja poslova i zadataka balističkih i mehanoskopskih vještačenja u policijskim strukturama MUP-a TK. 

Radio AS