Vlada KS ni danas nije razmatrala ostavku komesara Selimovića, odložili za iduću sedmicu

Vlada Kantona Sarajevo danas nije odlučivala po zahtjevu za ostavku komesara Uprave policije MUP-a KS Nusreta Selimovića koju je podnio samostalno 31. januara ove godine.

Odluka će, kako nam je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, biti donesena iduće sedmice.

Također, Vlada KS nije utvrdila ni izvještaj Nezavisnog odbora Skupštine KS koji je prošlogodišnji rad komesara Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Nusreta Selimovića ocijenio kao nezadovoljavajući. Rok za razmatranje izvještaja je do kraja marta.

Također, na idućoj sjednici se očekuje i imenovanje v.d. komesara, ukoliko dužnosti bude razriješen Selimović.

Trenutno, uslove za v.d. komesara ispunjavaju dva glavna inspektora – Fatmir Hajdarević i Almedin Bahtanović.

Kada Vlada KS razriješi dužnosti starog komesara i imenuje v.d. komesara, Nezavisni odbor tada pokreće procedure izbora novog komesara u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima. Na konkurs se mogu prijaviti i pripadnici drugih policijskih agencija.

Radio AS