Vlada KS osigurava novac za pokrivanje pregleda u privatnim zdravstvenim ustanovama ukoliko se dugo čeka u državnim

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dalo nalog Zavodu zdravstvenog osiguranja da u svom finansijskom planu za 2022. godinu predvidi stavku za pokrivanje troškova pregleda u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, svih dijagnostičkih procedura, te patohistoloških i citoloških nalaza na koje bi se čekalo duže od 20 dana u javnoj zdravstvenoj ustanovi.

Privatne zdravstvene ustanove (PZU) koje budu sklopile ugovor sa ZZO KS, a koje budu vršile ovakav tip usluge, moraju ispunjavati uslov koji podrazumijeva da u tim PZU nisu zaposleni ljekari koji rade u javnoj zdravstvenoj ustanovi, a čija je specijalnost usko vezana za proceduru koja je na listi čekanja.

Reducirati broj operacija i pregleda koji nisu hitni

Podsjetimo, ministar zdravstva Kantona Sarajevo Haris Vranić naredio je 20. januara svim zdravstvenim ustanovama u ovom kantonu da se smanji broj operativnih zahvata i pregleda kod ljekara koji nisu hitni.

On je uputio obavijest svim javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama s obzirom na novonastalu situaciju u KS uzrokovanu naglim povećanjem broja oboljelih od virusa COVID-19.

Cilj je prevencija širenja virusa među uposlenicima zdravstvenih ustanova sa područja KS i održavanja redovnog procesa rada u njima.

“Nalaže se menadžmentu svih zdravstvenih ustanova da putem svojih Kriznih štabova u skladu sa kriznim planom pripravnosti, usklade organizaciju rada svojih zaposlenika, u smislu da rad u navedenim ustanovama organizuje na način koji će omogućiti poštivanje svih važećih higijensko-epidemioloških mjera.

Istovremeno da ne budu ugroženi radni procesi, što je predviđeno i trenutnim važećim naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Zatim, nalaže se da se reduciraju svi operativni program i svi pregledi kod nadležnih ljekara, koji nemaju status hitnosti u postupanju“, piše u obavijesti koju potpisuje Vranić.

Radio AS