Vlada KS poziva opštinska vijeća da hitno ponište odluke o drastičnom povećanju komunalnih taksi

Povodom povećanja komunalnih taksi, iz Vlade Kantona Sarajevo podsjećaju da je to 100 posto prihod opština u KS, a ne Kantona.

Pozivaju sva opštinska vijeća opština iz Kantona Sarajevo koji su donijeli odluku o drastičnom povećanju komunalnih taksi da iste hitno ponište.

Potcrtavaju da je Zakonom o komunalnim taksama ispoštovana odluka Ustavnog suda FBiH i da su opštinska vijeća nadležna za donošenja odluka o visinama taksi.

“Vlada je zatečena odlukama pojedinih općinskih vijeća o visinama taksi i apelujemo na sva vijeća koja su donijela takve odluke o drastičnim povećanjima taksi da iste ponište i donesu nove odluke”, navode iz Vlade Kantona Sarajevo.

Radio AS