Vlada KS traži da cijena gasa bude smanjena do 30 posto

Vlada Kantona Sarajevo podržala je inicijativu ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Almira Bečarevića i zahtijeva da se cijena prirodnog smanji u maksimalnom mogućem iznosu, i to do 30 posto.

Vlada KS je navela da smanjenje cijene zahtijeva na bazi realne cijene gasa od Gasproma i ostalih elementa koji mogu utjecati na smanjenje cijene, što je prethodnih dana detaljno obrazložio resorni ministar Bečarević.

Poručeno je da će Vlada FBiH jedino na ovaj način trasparentno i odgovorno postupiti prema potrošačima ovog energenta u Kantonu Sarajevo.

Naglašavaju da visoke i nerealne cijene gasa direktno utječu na povećanje broja zahtjeva građana i privrednih kompanija da budu isključeni iz sistema Sarajevogasa i Toplana, a što će dodatno utjecati na zagađenje zraka u Kantonu Sarajevo.

“Kako je na današnjoj sjednici informisao članove Vlade resorni ministar Bečarević, prema KJKP Toplane upućeno je više od 600 zahtjeva za prekid usluga centralnog grijanja, dok je ovaj energent usljed poskupljenja u proteklih šest mjeseci prestalo koristiti oko 300 subjekata male i velike privrede”, navode iz Vlade KS.

Također, u Kantonu postoji preko 10.000 priključaka na kojima je registrovana potrošnja gasa na razini nule, a dodatnih 10.000 priključaka gdje se registruje vrlo mala potrošnja gasa.

Radio AS