Vlada KS usvojila prvi put planove upravljanja posjetiocima zaštićenih pejzaža

Vlada Kantona Sarajevo je po prvi put kroz donošenje izmjena i dopuna Odluke o donošenju planova upravljanja Spomenikom prirode “Vrelo Bosne”, te zaštićenih pejzaža “Trebević” i “Bijembare” usvojila planove koji definišu  upravljanje posjetiocima za navedena zaštićena prirodna područja.

Radi se o značajnim dokumentima koji su prvi put izrađeni za neko zaštićeno prirodno područje u Kantonu Sarajevo. Imajući u vidu da lokaliteti Trebevića, Bijambara i Vrela Bosne iz godine u godinu bilježe povećanje broja posjetioca, ukazala se potreba za dodatnom analizom i usklađivanjem tih posjeta sa zaštitom vrijednosti u ovim područjima.

U planovima upravljanja posjetiocima sagledan je, između ostalog, ukupni nosivi kapacitet posjetilaca područja, kako bi se izbjegao negativan uticaj na postojeće prirodne resurse i okoliš u cjelosti. Definisane su najbolje metode upravljanja posjetiocima, tržišni segmenti i potencijali područja, elementi socijalne uključenosti ranjivih kategorija stanovništva prevashodno kroz segment određivanja cijena ulaznica za posjetioce zaštićenih područja. 

Izrađeni su akcioni planovi koji će unaprijediti segment upravljanja posjetiocima i kvaliteta posjeta, te poboljšati zaštita i očuvanje zaštićenih područja na održiv način, uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva.

Implementacijom planova upravljanja posjetiocima Zaštićenog pejzaža “Trebević”, Zaštićenog pejzaža “Bijambare” i Spomenika prirode “Vrelo Bosne” radit će se i na poboljšanju iskustva posjetioca, te uz jasne smjernice i edukativne materijale podići će se svijest o prirodnim i kulturno-historijskim vrijednostima ovih područja.

Radio AS