Vlada KS utvrdila Nacrt zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi KS

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je danas Nacrt zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo, te ga je uputila u skupštinsku proceduru.

Njime je predviđeno objedinjavanje dosadašnja dva zakona: Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju.

Kako je navela resorna ministrica Naida Hota Muminović, time se postiže veći sklad pravnih rješenja, a sve s ciljem cjelovitog uređenja mnogih pitanja u djelatnosti odgoja i obrazovanja. Komisija koja je radila na ovom tekstu vodila se pitanjima da li dato rješenje služi unapređenju postignuća i dobrobiti učenika, obrazovne zajednice i posljedično poboljšanju ukupnog društvenog ambijenta.

Neki od noviteta su: obavezno srednje obrazovanje do sticanja srednje stručne spreme, da učenik može biti samo u statusu redovnog učenika, uz mogućnost polaganja predmentog ili razrednog ispita u opravdanim slučajevima, potom besplatan javni linijski prijevoz za sve učenike bez obzira na udaljenost od škole, a mogućnost pohađanja „škole u zdravstvenoj ustanovi“ za učenike koji borave u bolnici, proširena je i na učenike srednje škole.

“’Produženi boravak’ prepoznat je kao oblik odgojno-obrazovnog rada, a predviđeni su i posebni programi razmjene učenika, ugošćavanja učenika i programi za djecu i učenike iz dijaspore i iseljeništva, posebni tranzicijski programi za učenike koji su se vratili iz dijaspore, te mogućnost povoljnijih uvjeta pri upisu u srednju školu za djecu iz povratničke populacije iz entiteta Republika Srpska. Također su predviđeni posebni programi podrške za nadarene učenike. Omogućeno je i društveno-korisno učenje i za učenike osnovne škole, te je propisana obaveza pružanja aktivne podrške učenicima u riziku. Predviđen je, između ostalog, i uvjet posjedovanja licence za direktore i direktorice škole”, navela je ministrica Hota Muminović.

Istakla  je i da se dodatno unapređuje procedura osnivanja škola.

“Izbjegnuta je i prenormiranost određenih poglavlja i pitanja. Poglavlje koje se odnosi na odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju učenika sa teškoćama i učenika sa invaliditetom podstiče inkluzivno obrazovanje i prepoznaje mogućnost da centri za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju učenika sa teškoćama postanu resursni centri kao podrška inkluziji.

Svrsishodno se prepoznaje uloga Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja u svim reformskim procesima, u izradi i poboljšanju vannastavnih i posebnih programa, programima profesionalnog razvoja, u procesima donošenja podzakonskih akata, u realizaciji udžbeničke politike, u analizi izvještaja i programa rada škole, te vršenju stručnog nadzora”,  objasnila je ministrica.

Vlada je predložila Skupštini da, po usvajanju Nacrta zakona, otvori javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Radio AS