Vlada KS utvrdila Prijedlog zakona o Registru finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj redovnoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o Registru finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo, te ga uputila zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo na razmatranje i konačno donošenje.

Na nivou Kantona Sarajevo nije uspostavljena jedinstvena baza podataka o svim obavezama kantonalnih ministarstava, kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija, stručnih i drugih službi organa zakonodavne i izvršne vlasti, i drugih budžetskih korisnika Kantona Sarajevo, vanbudžetskih fondova, jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih preduzeća, čiji je osnivač Kanton Sarajevo, javnih preduzeća i javnih ustanova, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo, te pravnih lica u kojim Kanton Sarajevo i/ili jedinica lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala. 

Ovdje se, prije svega, misli o obavezama po kreditima, garancijama, prema dobavljačima, sudskim presudama, itd.

“Jedinstveni registar finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo je po našoj procjeni od izuzetnog značaja i bio bi veliki iskorak u upravljanju finansijskim obavezama i dugom svih javnih ustanova i javnih preduzeća na području Kantona Sarajevo. Ministarstvo finansija KS je, u saradnji sa Zavodom za informatiku i statistiku, internim kapacitetima izradilo IT rješenje i aplikaciju registra koju će korisnici koristiti za unos svih potrebnih podataka, što je bio preduvjet za donošenje i implementaciju ovog zakona. Pored obaveza po kreditima, bit će obavezan unos u ovaj registar, pored ostalog, i obaveza prema dobavljačima roba i usluga koje nisu plaćene u periodu dužem od 180 dana, potencijalne obaveze na osnovu tužbi, nepravosnažnih i pravosnažnih sudskih presuda, po osnovu izvršnih sudskih rješenja, izdatim garancijama i drugo, a sve u cilju centralizovanog, kvalitetnog i efikasnog upravljanja finansijama u KS”, obrazložio je ministar finansija KS Davor Čičić.

Objedinjena evidencija takvih podataka je podloga temeljem koje bi bilo moguće vršiti potrebne analize, predlagati i donositi odgovarajuće politike, strategije i mjere, s ciljem da se u konačnici efikasnije upravlja obavezama i utiče na smanjenje duga u Kantonu Sarajevo. 

Svi ovi podaci na jednom mjestu bit će od posebne koristi za praćenje i dijagnostiku problematike kašnjenja u ispunjavanju obaveza po različitim osnovama, te služit će kao okidač za blagovremeno djelovanje i minimiziranje štetnih posljedica po budžete Kantona Sarajevo. 

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je procijenilo da bi uspostavljanje ovog jedinstvenog registra finansijskih obaveza u našem kantonu bilo od izuzetnog značaja, zbog čega ga je i predložilo Vladi Kantona Sarajevo utvrđivanja ovog prijedloga zakona.

Radio AS