Vlada KS uvodi prehranu za bebe i obogaćuje obrok u javnim kuhinjama

Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, na današnjoj sjednici donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo.

Izmjenama uredbe omogućeno je da prehrana u javnim kuhinjama bude obezbijeđena i najmlađima, odnosno djeci do jedne godine života, ali i da topli obrok za korisnike bude obogaćen svježim voćem.

“U izazovnom vremenu poskupljenja hrane na tržištu važno je da pružamo snažnu podršku funkcionisanju javnih kuhinja. Ministarstvo je posebno prepoznalo potrebu da predloži izmjenu Uredbe, kako bi našim najmlađim sugrađanima bila obezbijeđena prehrana, a što do sada nije bio slučaj. U okviru svojih nadležnosti i finansijskih mogućnosti nastavljamo provoditi aktivnosti koje će unaprijediti sistem socijalne zaštite”, istakla je ministrica Ivana Prvulović.

Podsjećamo da shodno Uredbi u KS funkcionišu javne kuhinje Centralna javna kuhinja – Crveni križ Kantona Sarajevo, Javna kuhinja “Merhamet”, Pučka kuhinja “Kruh svetog Ante”, Narodna kuhinja “Stari Grad” Sarajevo, Pučka kuhinja “Jelo na kotačima” – Caritas Vrhbosanske Nadbiskupije i Javna kuhinja “Dobrotvor”, a čiji rad se finansira iz budžeta Kantona Sarajevo.

Ove godine za finansiranje rada javnih kuhinja sa punktovima u Sarajevu, izdvojeno je preko 2,6 miliona KM.

Radio AS